Zăpada neagră-potriveli şi coincidenţe auctoriale

Zăpada neagră-potriveli şi coincidenţe auctoriale
Forfoteşte presa scrisă şi virtuală cu privire la tânăra speranţă a prozei maramureşene, Anca Goja. Zăpada neagră, un volum de povestiri, face obiectul unui interes mediatic deosebit, autoarea fiind un nume cunoscut în jurnalismul cultural. Anca Goja e un consumator de cultură, de literatură în special, şi în mod normal, la îndemnul prietenilor scriitori, a făcut pasul în lumea creaţiei , a logosului cizelat artistic. Predispoziţia Ancăi Goja către fantasmele şi convulsiile ratărilor existenţiale , vădite deja în lecturile din cenaclurile literare, era de natură să aducă un discurs narativ oarecum ieşit din canoanele conformismului fad şi monoton. Anca Goja, cu prea îndelung exerciţiu al jurnalismului cultural, reductibil adesea la formatul concis şi lapidar al unei ştiri , ştie că riscă să contamineze textul literar de platitudinea descriptivă a gazetăriei de conjunctură. Tocmai de aceea a ales ca autor de proză explorarea şi evocarea episoadelor de viaţă, prin coborârea în abisul halucinaţiei, coşmarurilor, delirului . Anca Goja încearcă să evadeze din platitudinea cotidiană prin recursul la patologia personajelor sale, forţând imaginarul să propulseze imagini mai spectaculoase , mai şocante, mai provocatoare. Am avut intenţia să efectuez o disecţie critică a textelor propuse de autoare în volumul susmenţionat, şi să înţeleg cu seriozitate codul scriiturii tinerei prozatoare maramureşene. Din păcate ceea ce a trebuit să fie o cronică onorabilă de text, a devenit o intenţie eşuată din start. Propun expertizarea volumului de proză dintr-o perspectivă care nu-mi face plăcere. A se observa că mi-am refuzat bucuria neagră de a intra ex abrupto cu un rechizitoriu devastator cu vădite efecte de publicitate neagră. Pedalăm precum se vede, pe cromatica neagră, în speţa noastră „zăpada neagră”.
În anul de graţie 2007, editura Valman, din Râmnicu Sărat, publica un volum al cunoscutei prozatoare vrâncene, Ştefania Oproescu, cu titlul, e lesne acum de anticipat, ZĂPADA NEAGRĂ. Un volum splendid de proză , cu o receptare critică spectaculoasă pentru stilul inedit prin care autoarea ne seduce şi ne aduce în vertijul patologiei contemporane, cu inspiraţie auctorială debordantă, dar şi cu iscusinţa prospecţiei psihanalitice, domnia sa fiind un doctor extrem de respectat şi avizat . ZĂPADA NEAGRĂ, sub semnătura Ştefania Oproescu vibrează şi acum după 7 ani de la apariţie , estetic şi emoţional. Iar referinţele critice semnalizează cu acurateţe valenţele creatoare ale autoarei : „ Proză de introspecţie, cu infiltraţii fantastice, mitice şi cu dezvoltare epică în spirală, schiţele Ştefaniei Oproescu intrigă prin tehnica subtilă a trecerii de la real la ficţional şi iluzoriu”(Valeria Manta Tăicuţu). „Ce m-a surprins în această carte, dincolo de calităţile narative ale autoarei, a fost felul în care prozatoarea foloseşte magicul ca o fisură în ontologia construcţiei, prin care poate să pătrundă fantasticul”( Ionel Necula). „ Amestecul registrelor, crearea unor stări psihopatice, înfăţişarea compozită a povestirilor, ne fac să plonjăm în adevărul că normalitatea e un concept relativ”( Florin Ţene). Şi mai adăugăm, în ceea ce priveşte acurateţea editurii Valman. Volumul apare cu descrierea CIP impecabilă, cu numărul 821. 135. 1-32, numărul care însoţeşte ISBN-ul de rigoare.
Să ne întoarcem acum la editura Tracus Arte, care publică Zăpada neagră , autor Anca Goja ,şi să semnalăm o deficienţă evidentă . În Descrierea CIP apare specificaţia literală „Descrierea CIP a Biblioteciii Naţionale a României”, lipseşte însă numărul de cod, singurele cifre sunt acelea ale unui ISBN . Ştirile de presă despre cartea Ancăi Goja se derulează în cascadă, pentru faptul că editura Tracus Arte anunţă lansarea cărţii Zăpada neagră la standul editurii, în cadrul salonului de carte la BOOKFEST de la Bucureşti, complexul expoziţional ROMEXPO, perioada 28 mai-1 iunie 2014. Nu ştiu cum se va fi descurcat domnul director al editurii cu etalarea publică la un eveniment de mare ţinută şi prestigiu, a unui volum cu asemenea deficienţă flagrantă ., să prezumăm, o eroare materială regretabilă ?! Coincidenţa neagră şi neavenită cu titlul original al autoarei Ştefania Oproescu , nu poate fi salvată de la prezumţia de clonare, prin literele minuscule adăugate titlului generic de carte, etalat explicit şi vizual, „şi alte povestiri”. Deocamdată până la „alte povestiri” să aruncăm o privire asupra povestirii care tutelează prin titlu, volumul în integralitatea lui. Mai precis volumule, ambele, şi cel din 2007, cel dintâi adică, şi cel din 2014, al doilea adică, pentru că Zăpada neagră apare cu titlul ca atare în amândouă. Ei şi ce, ar zice un apărător al tinerei speranţe, o simplă coincidenţă, coincidenţă de titlu, parcă e prima dată când se întâmplă o potriveală de cuvinte? Ei, tocmai potriveală simplă nu e, voga de care se bucură Anca Goja, i se trage tocmai de la acest titlu cu insinuare magică. Lumea încă nu ştie ce scrie Anca Goja în această carte, dar în Baia Mare, nu e niciun om instruit să nu ştie că Anca Goja a scris Zăpada neagră, că e propusă pentru premiu de debut la USR Cluj, că are susţinerea lui Ion Mureşan etc. Ba chiar gurile rele din boema literară a Băii Mari insinuează că un asemenea titlu şoc nu poate fi decât la sugestia poetului . Să trecem şi de titlu, să aprofundăm conţinutul povestirlor prezente cu acelaşi nume în cele două volume. Măi să fie, par să fie două texte diferite, fiecare autoare cu stilul şi personajele de sorginte strict individuală. Din nou „ o potriveală” care te pune pe gânduri. Motivul, motivul princeps e din nou în comuniune, adică Anca Goja în comuniune cu Ştefania Oproescu, invers nu se poate din motivul meschin al cronologiei, numărăm de la 2007 la 2014, şi nu invers. Ei bine motivul zăpada neagră este generat de motivul tutelar, VIOLUL. Şi la o lectură comparată, a celor două volume , în integralitatea lor, mai poţi trage cu coada ochiului pe ici de colo, şi mai vezi tot felul de potriveli. Una care m-a mirat peste poate este preferinţa auctorială pentru un unic sortiment de peşti dătător de halucinaţii, de coşmar: Păstrăvul. Să recurgem la acest ultim exemplu de „ potriveală”, într-un mod primitiv, deloc sofisticat. La Ştefania Oproescu personajul delirant e sub asediul perceptiv al drogurilor, iar povestirea „ Linia din care picură întuneric” are în final un enunţ sibilinic referitor la „anul păstrăvului”. La Anca Goja, povestirea Păstrăvul evocă aşa, ca într-o doară tot un coşmar, o halucinaţie care muşcă din conştiinţa confuză a unui pescar, pescarul care se visează devorat de păstrăvi canibali. Şi lectura comparată poate continua într-o veselie tot aşa, avem, tot ca o coincidenţă un personaj chinuit de o tumoare cerebrală, locul, timpul şi exprimarea diferă, nu-i aşa?!
Şi ca să fie neagra coincidenţă fără cusur, să aruncăm o inocentă ocheadă şe pe referinţa critică semnată de Crina Bud. Ca să nu ostenesc cititorul târându-l în labirintul fără sfârşit al potrivelilor bine ţintite, mă opresc asupra enunţurilor din comentariul de pe coperta a IV-a. Citez:
”Anca Goja alege , deci, să reţină, în treacăt, mici episoade în care prin fisurile realităţii dense se iţeşte fantasticul”( Crina Bud)
Şi ca fapt strict comparativ, reiau enunţul Lui Ionel Necula referitor la Ştefania Oproescu:
Ce m-a surprins în această carte, dincolo de calităţile narative ale autoarei, a fost felul în care prozatoarea foloseşte magicul ca o fisură în ontologia construcţiei, prin care poate să pătrundă fantasticul.”( Ionel Necula)
Fisura ca fisură, de aceea e fisură ca să spargă monolitul gândirii, dar succesiunea conceptuală, arată într-o analogie aproape nefisurată: elementul epic, fisurarea realului sau a construcţiei , şi elementul fantastic . Există însă şi o diferenţă de abordare, asta ca să fim cinstiţi şi să nu punem de potriveală acolo unde omul este original. La Ionel Necula magicul se cufundă, domnia sa se referă poate chiar la o coborâre iniţiatică, la Crina Bud, fantasticul e mai obraznic şi mai lumesc „ se iţeşte”.
Acestea fiind spuse pe cine şi ce să invoc să-mi vină în ajutor, nu pentru cronică literară, cel puţin de data aceasta, sunt perfect neputincioasă şi nedumerită. Chesiunea care mă frământă, este următoarea. Cum să citesc eu conştiincios şi cu plăcere Zăpada neagră semnată de Anca Goja, fără să mă gândesc involuntar la potrivelile semnalate de mine cu graţie şi cu sfială de cititor care nu poate citi decât cu memoria la purtător, a lecturilor anterioare ?
Virginia Paraschiv, Baia Mare

(433)