Casa Regală a României – 1934 ( foto)

 

Primul rând de la stânga la dreapta:
1. Gheorghe Mironescu, Prim-ministru, politician
2. Nicolae Iorga, Prim-ministru, Pre
ș
edintele Senatului, istoric
3. Constantin Prezan, Prim-ministru, mare
ș
al
4. Alte
ț
a Sa Regală Elisabeta, Principesă a României
5. Majestatea Sa Carol al II-lea, Regele României
6. Alte
ț
a Sa Regală Nicolae, Principe al României
7. Alexandru Vaida-Voevod, Prim-ministru
8. Miron Cristea, Prim-ministru, primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
9. Octavian Goga, Prim-ministru al României, politician, poet

Al doilea rând de la stânga la dreapta:
1. Tancred Constantinescu, matematician, inginer, ministru, deputat, senator, director general la C.F.R.
2. Simion Mehedin
ț
i, academician, geopolitician român
3. Constantin Angelescu, Prim-ministru interimar, consilier Regal, ministru al educa
ț
iei
4. Gheorghe Mărdărescu, general, ministru de război
5. Henri Cihoski, general, om politic
6. Ion Nistor, istoric 
ș
i militant unionist bucovinean
7. Alexandru Lapedatu, Pre
ședintele Academiei Române, Preș
edintele Senatului, senator, ministru, istoric
8. Ion Incule
ț, Președintele Sfatului Ț
ării al Basarabiei, Vice-prim Ministru, Ministru de Interne, Ministru de Stat
9. Mircea Cancicov, deputat, Ministru de Finan
ț
e, economist, avocat, academician, membru marcant al PNL
10. Constantin Meissner, pedagog, academician, om politic
11. ?
21. Dumitru Manu, preot
22. Victor Deleu, jurist, ofiţer, redactor, deputat, primar de Cluj, pre
ședintele organizației PNȚ
 Sălaj
23. Petru Cazacu, Prim-ministru interimar al Basarabiei după Unire, politician
24. Emil Ha
țieganu, jurist, academician, fondatorul revistei “Glasul libertăț
ii” din Cluj
25. Voicu Ni
ț
escu, om politic, scriitor român
26. Aurel Vlad, promotor al Unirii din 1918, doctor în drept
27. Iuliu Hossu, Cardinal
28. Vasile Suciu, Arhiepiscop, mitropolit
29. Victor Antonescu, politician
30. Daniel Ciugureanu, Prim-ministru al Basarabiei, Ministru de Stat, Deputat, Vice-Pre
ședinte al Camerei Deputaților, Senator, Vicepreședintele și Preș
edintele ad-interim al Senatului
31. ?
32. Nicolae Macici, general.

(142)