FACLIA, CLUJ-NAPOCA

La Cenaclul “Artur Silvestri“: Medalionul literar “Trăim în Patria Limbii Române“
6 februarie 2016 | Articol scris in CULTURA
FacebookTwitterGoogle+Partajează
Recenta şedinţă a Cenaclului literar “Artur Silvestri”, desfăşurată în prezenţa unui numeros public, a fost deschisă de profesoara Antonia Bodea, preşedinta cenaclului, care a anunţat ordinea de zi. Nu înainte de a spune un bun venit invitaţilor de onoare sosiţi de la Baia Mare: dr. Mihai Ganea, prozator, directorul postului de televiziune prin internet “Porţile Maramureşului“ ce-şi desfăşoară activitatea sub egida Ligii Scriitorilor, Virginia Paraschiv, critic de artă şi Persida Rugu, poetă.
S-a dat cuvîntul scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele naţional al Ligii Scriitorilor, care a subliniat faptul că dacă nu ar fi existat Apostolii, nu ar fi ajuns pînă la noi minunile lui Iisus. Conform tradiţiei, i-a numit pe apostolii Ligii, din ultima lună, care au contribuit la promovarea acestei organizaţii profesionale: Iulian Patca, Gavril Moisa, C. Toni Dârţu, din Iaşi, Florentin Smarandache din SUA, Voichiţa Pălăcean Vereş, Antonia Bodea, Mândruţu Teofil, Doina Drăgan din Timişoara şi Vasilica Mitrea, din Constanţa, Alensis De Nobilis, din Bucureşti, Ion Nălbitoru din Rîmnicu Vîlcea, Ion Velica din Petroşani, Vasile Cocarcea din Orhei, Republica Moldova, Elena Buică din Canada, Mariana Zavati Gardner, din Anglia, Ligya Diaconescu, Rîmnicu Vîlcea, Mircea Istrate şi Mariana Cristescu, din Tîrgu Mureş.
A fost prezentată, în continuare, revista “Freamăt“, editată de Filiala Baia Mare a Ligii Scriitorilor (preşedintă Carmena Băinţan), publicaţia fiind a 18 revistă editată de Liga Scriitorilor, şi s-a vorbit despre cărţile “Gustul pîinii“ de Ana-Cristina Popescu, ”Legenda legendelor“ de P. Lorelai şi “Pictorii cuvintelor“ de Ioan Romeo Roşiianu. În cuvîntul său despre rolul acestei organizaţii profesionale, Al.Florin Ţene a subliniat faptul că în secolul XXI, Liga Scriitorilor are un rol deosebit alături de Biserica Ortodoxă, cea Greco-Catolică şi de alte confesiuni, pentru menţinerea credinţei, tradiţiilor şi culturii româneşti, atît în ţară, cît şi pe meridianele lumii, în condiţiile fenomenului globalizării. Liga Scriitorilor nu vine să strice legea celorlalte organizaţii scriitoriceşti, ci, să o împlinească. Asociaţia noastră este apolitică, ea face “politica” culturală a neamului nostru, în folosul scriitorilor români şi în promovarea valorilor culturale naţionale şi internaţionale, fără parti-pris-uri de niciun fel. Ea activează în spiritul spuselor lui Andre Malraux: ”O cultură nu se moşteneşte, se cucereşte.“
Prin filialele sale, Liga Scriitorilor îşi propune să sprijine autorii din diaspora să colaboreze cu Biserica Ortodoxă, organizînd în spaţiile deţinute de aceasta manifestări cu cartea, simpozioane pe teme literare, recitaluri, dezbateri pe diferite teme cultural-ştiinţifice şi religioase, cenacluri literare în care să se discute creaţiile membrilor comunităţii etc. În aceste acţiuni sînt atraşi şi autori străini care doresc să cunoască cultura română şi care au disponibilităţi pentru traducerea operelor scriitorilor români.
În cuvîntul lor, dr. Mihai Ganea şi Virginia Paraschiv au vorbit despre cărţile pe care le-au publicat şi activitatea desfăşurată de Centrul de Excelenţă pe care îl conduc la Baia Mare. În continuare, profesoara Antonia Bodea a susţinut o documentată conferinţă cu tema „Eminescu – părintele limbii române moderne“, după care profesorul Vasile Sfârlea a vorbit despre ”Rolul lui Cuza în Mica Unire de la 1859 “, exemplificînd cu imagini din epocă. Cele două conferinţe au fost subliniate cu vii aplauze.
În ultima parte a şedinţei a fost lansată cartea de poezie “Arhipelagul iubirii “ de Gavril Moisa, secretarul general al Ligii Scriitorilor. Despre carte au vorbit editoarea Nadia Fărcaş, Persida Rugu, Al.Florin Ţene, Iulian Patca, Antonia Bodea, Mândruţu Teofil, Eugen Coţa, Vasile B. Gădălin, iar autorul a susţinut un scurt recital poetic. Din discuţii s-a desprins ideea că poetul Gavril Moisa este un bun mînuitor al ştiinţei versificaţiei, care nu afirmă un versificator, dar confirmă echilibrul şi maturitatea unui poet.
Viitoarea şedinţă de cenaclu va avea loc joi, 25 februarie a.c. la Cercul Militar Cluj.
Victor ROŞIANU

(5)