LA MULŢI ANI, VIRGINIA PARASCHIV

virginia paraschiv

VIRGINIA PARASCHIV

CURRICULUM VITAE, cu precizări privind activitatea publicistică, artistică, şi de critic literar şi de arte plastice, desfăşurată în exclusivitate după Decembrie 1989. Înainte de Decembrie 1989 m-am putut realiza în exclusivitate prin cariera profesională de profesor de limba şi literatura latină. Am realizat performanţe naţionale de excepţie, prin calitatea pregătirii asigurate elevilor mei din liceele din Focşani, elevi încununaţi cu premii şi lauri la Olimpiadele Naţionale de Limbă Latină.
Născută la 11.08.1947, Buzău.
– Absolventă a Liceului Mihai Eminescu, Buzău 1961-1965
– Admisă la Facultatea de Limbi Clasice, Universitatea Bucureşti 1965
– Absolventă a Universităţii de Limbi Clasice 1970;
– Diploma de absolvent al Facultăţii de Limbi Clasice, Bucureşti, media 10
– Gradul I didactic, media 10
– Activitatea profesională, didactică apreciată în toţi anii de carieră cu calificativul FOARTE BINE, iar în anul 2000, calificativul EXCEPŢIONAL
– Diplome judeţene şi naţionale pentru performanţa didactică în pregătirea elevilor la Olimpiadele de limba latină
– În perioada studenţiei, membru fondator al trupei de teatru contestatar şi de avangardă,Podul(spectacol memorabil: Conu’Leonida faţă cu reacţiunea, lectură a piesei clasice ,într-o versiune aluzivă la atmosfera comunisto-patriotardă);
– Membru al Societăţii de Studii Clasice;
– Actriţă principală în spectacolul din partea României, amfitrioană a Congresului de Latină Restitută;spectacolul regizat sub egida Teatrului Naţional, a fost susţinut integral, în limba latină, după textul lui Erasmus din Rotterdam, “Senatulus muliercularum”. Am strecurat în rol, profitând de ignoranţa “organelor”, un paragraf de protest la adresa politicii demografice a lui Ceauşescu(1970).
– Mentori spirituali:Cicerone Poghirc,Petru Creţia, Eugen Cizek, Iancu Fischer, Mihai Nichita, Dan Mihai Sluşanschi, Gheorghe Ceauşescu, Traian Zeccheru.
– 1970- Repartiţie guvernamentală la Focşani, la Liceul Unirea şi Liceul Al.I.Cuza; nu mi se respectă repartiţia.
– 36 de ani de carieră didactică, profesor de limba latină, marginalizat de autorităţile locale
1985 – profesor I, gradul didactic I, Lucrarea ştiinţifică “Poetica lui Lucreţiu”’
membru în comisiile naţionale de propunere de subiecte şi de corectură la
olimpiadele locale şi naţionale, nicio contestaţie în activitatea mea de profesor
evaluator, la şcoală, la bacalaureat şi la olimpiade
– 1989 – Proiect de reformă a latinităţii predate în învăţământul preuniversitar, “Poetica latină în şcoli”publicat în Revista Noastră, Focşani; Principiile emise în proiect vor intra în programa şcolară liceală, de după 1989;
– Profesor preparator( secţiunea literatură) al reprezentanţei elevilor din România pentru Olimpiada Internaţională CERTAMEN CICERONIANUM, de la Arpino

– Profesor evaluator la Licitaţia 010, anul 2000 pentru manualele de limba latină, numit prin Ordin de Ministru
– Membru al rezistenţei anticomuniste, cu un puternic şi sever autocontrol al eticii în spatiul public comunitar
– 1970-2009 căsătorită cu expertul în istoria mentalităţilor europene, Florin Paraschiv. Excelentă solidarizare în idei şi acţiuni, parteneriat cultural cu Florin Paraschiv. După moartea acestuia, mi-am propus să caut sprijin pentru publicarea postumă a celor două volume care nu au apucat să vadă lumina tiparului:”Viaţa cotidiană în Imperiul Roşu”, “Prinţul Terorii, Saint Juste”. Viaţa cotidiană în Imperiul Roşu a apărut în 2015, după o muncă de restituire postumă a manuscrisului, cu ajutorul partenerului actual de viaţă, doctor-scriitor şi editor, Mihai Ganea
– 1990, Consilier Şef la Inspectoratul de Cultură Vrancea, numit de ministrul Andrei Pleşu, la propunerea CPUN Vrancea, şi la recomandarea Facultăţii de Studii Clasice;
– 1990-1996 militant al opoziţiei democratice, purtător de cuvânt Alianţa Civică Vrancea, PNŢCD Vrancea, Convenţia Democratică Vrancea;
– Colaborator al ziarului “Cotidianul”(1991-1994);
– Colaborator al revistei rezistenţei anticomuniste din Paris,”Lupta”,susţinută moral şi mediatic în ţară de Antonia Constantinescu
– Publicist, pamfletar, editorialist al ziarelor locale vrâncene;Milcovul Liber, Unirea, Informaţia zilei
– Membru fondator al Asociaţiei Culturale Duiliu Zamfirescu;
– Prozator, proză politică, şi redactor “Oglinda literară”;
– Cercetător ştiinţific în domeniul esoterismului pitagoreic, finalizată cu analiza comparată a poeticii în limba latină a lui Milton, cu poetica lui Ovidiu;
– Traducător din Milton, secţiunea poemelor în limba latină;
– Unul din colaboratorii sociologului Michel Dion în activitatea lui de cercetare şi investigare a adevărului despre evenimentele din 1989 , cu focusare pe judeţul Vrancea. Am intrat adesea în polemică tranşantă cu privire la perspectiva cercetării sale istorice, dar am devenit erou privilegiat în cartea sa “Essai sur le fanatisme contemporain, Des hommes nouveaux de Roumaine auxcombattants d’Allah” editura L’HARMATTAN, 2002, Paris ( Michel Dion, membre du CNRS). Am dedicate mai multe capitole unde sunt caracterizată ca personaj Jean d’Arc de Roumaine , personaj asimilat rezistenţei morale antisistem definite de Vaclav Havel şi acceptate de Michel Dion.
– Comentator de texte:române, proze scurte, poezie, studii umaniste şi esoterice;
– Promotor de resurse umane talentate, sensibile şi ignorate mediatic;
– Membru al Cenaclului Asociaţiei Duiliu Zamfirescu,Focşani;
– Autor al unui studiu de caz literar deosebit, atipic în literatura română postdecembristă, LOLI, Ed.Transilvania/2002;
– Colaborator al revistei Agero, Stuttgart, Germania;
– Autor al volumului de proza , ”Noaptea urii graţioase”;
– Colaborator al cotidianului Ziarul de Vrancea, autor al unui triptic analitic, “Vrancea franceză”;
– Membru al Comisiei Naţionale de Limba Latină, coautor al programelor şcolare din gimnaziu şi liceele româneşti, după Decembrie 1989
– Aplicaţie în activitatea didactică permanentă a ideei europene, agreate şi promovate în comentariile literare ale elevilor de liceu.
– 2010, Căsătorită cu romancierul şi poetul Mihai Ganea, care, în dubla sa calitate, de scriitor şi de om de ştiinţă, mă sprijină în realizarea unor proiecte de comun acord, în spiritul ideii europene de tradiţie umanistă.
– Redactor critică literară revista virtuală FALEZE DE PIATRĂ, Londra
– Redactor critică literară revista print şi virtuală ITHACA, Dublin
– Administrator şi coordonator de proiect la site-ul cultural Cititor de proză
– Coordonator de proiect, împreună cu scriitorul şi jurnalistul Mihai Ganea, al site-ului CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU PROMOVAREA CREATIVITĂŢII ROMÂNEŞTI PORŢILE NORDULUI- România, Baia Mare
– Realizator emisiune tv Plus cultura, la studioul TL plus, Baia Mare
– Autor a peste 300 de texte publicate: proză, eseuri, critică literară şi de arte plastice, cronici de teatru, texte de atitudine civică împotriva monopolului în artă şi cultură practicat de vechii slujitori ai dictaturilor comuniste, stalinişti şi ceauşişti, mulţi din ei cosmetizaţi cu aura confecţionată a dizidenţei de lux.
– Redactor de carte, prefaţator la editura Transilvania al unor cărţi semnificative în spaţiul culturii româneşti, prin ineditul informaţiei şi prin valenţele formatoare ale bunului gust în cultura umanistă
– Moderator al unor emisiuni de Dialog Cultural cu personalităţi de excelenţă ale artelelor: artişti plastici, regizori de teatru , interviuri postate pe Centrul de Excelenţă Porţile Nordului
– Colaborare permanentă cu UAP, Sucursala Baia Mare, în vederea promovării manifestărilor de artă susţinute de artiştii plastici băimăreni şi maramureşeni
– Promovarea, continuă, prin textele scrise şi publicate, a necesităţii dezvoltării în România postdecembristă a alternativei de asociere liberă a oamenilor de cultură în afara sistemului moştenit de la la sistemul comunist defunct
– Redactor al revistei PORŢILE NORDULUI, print şi on line, o revistă de cultură şi civilizaţie, care selectează valori de creaţie artistică, ştiinţific-umanistă, din România şi Diaspora
– Realizator de evenimente culturale în spaţiul maramureşean, evenimente de ţinută , cu ecou public de prestigiu
– Invitat de onoare la vernisajele de artă plastică din Baia Mare şi din ţară, pentru a susţine punctul meu de vedere aplicat, hermeneutic, asupra artistului şi operei sale
– Activitate susţinută la evenimentele de lansare de carte, literatură, istorie, artă, invitată de către autori să prezint Cuvântul de Întâmpinare. O lansare deosebită a fost aceea organizată on line, cu ajutorul site-lui Cititor de proză , pentru unul din evenimentele editoriale ale Editurii Transilvania, consacrat în exclusivitate scriitorului MIHAI GANEA, pentru BATALIONUL DE PEDEAPSĂ, o carte-rechizitoriu la adresa abuzurilor criminale ale sistemului comunist în domeniul practicii medicale

Activitatea mea profesională de clasicist, de creaţie literară , de evaluare critică, de cercetare şi de promovare, a fost recunoscută în spaţiu public. Am în portofoliul personal nenumărate Diplome de Excelenţă sau de Recunoaştere, locale, naţionale şi internaţionale.
Medalia VIRTUTEA LITERARĂ conferită de Liga Scriitorilor Români
Cea mai mare parte din creativitatea mea publică de creaţie artistică şi intelectuală, se poate accesa pe internet, unde am folosit site-rile culturale de prestigiu pentru promovarea publică a activităţii mele, scrise sau audio-video.
Menţionez că înainte de 1989 am fost autor interzis, laolaltă cu Florin Paraschiv, soţul meu , aşa cum se deduce şi din dosarul obţinut postmortem de la CNSAS, pentru Florin Paraschiv. O piesă de teatru, Striveşte firele de iarbă, scrisă în 1982, a avut parte de recunoaştere publică de abia în 2010, deci după 28 de ani-Premiul II la Festivalul Naţional de Teatru Mihail Sorbu.
Personaj demn de respect în studiul de istorie şi sociologie al prestigiosul cercetător MICHEL DION- ESSAIS sur le FANATISME CONTEMPORAIN; Des Hommes Nouveaux de Roumanie aux combattants d’Allah, editura L’HARMATTAN, 2002, Paris( Michel Dion, membre du CNRS)

Notă: Activitatea mea de natură umanist culturală, precum şi opiniile şi acţiunile mele civice sunt reflectate prin comentariile din presa naţională şi internaţională, vizibile pe internet.

Virginia Paraschiv
Baia Mare

(85)

One thought on “LA MULŢI ANI, VIRGINIA PARASCHIV”

Comments are closed.