NICOLAE SCHEIANU

nicu_scheianu

Nicolae Scheianu se dovedeşte a fi un mare poet

Nicolae Scheianu s-a născut în Scheiu, Dâmboviţa, în 20.09.1957. Este absolvent de filologie. A lucrat ca profesor de limba română şi engleză în şcoli şi licee importante băimărene, redactor, funcţionar în administraţie; în prezent este consultant artistic la Centrul Creaţiei Populare Maramureş din Baia Mare.
Este la al doilea volum de poezie după „Haine groase şi cărţi de citit” (Editura Cybela, 1996). Recentul volum scos pe piaţă „Pietre din potop” este deosebit de compact, unde poetul Scheianu consideră cuvântul ca o piatră (are greutate), cuvintele ca nişte pietre, poţi să le arunci sau poţi să le laşi să tacă. Poemele au densitate, metaforele se găsesc la tot pasul iar poetul imaginează un ţinut mitologic în care corăbiile plutesc când prin ape învolburate, când pe nisipul timpului ireversibil. Eu ştiam că Nicu Scheianu scrie bine, că se autocenzurează, că-i place lucrul bine făcut, deci trainic şi peren. La cei aproape 60 de ani Nicu Scheianu tipăreşte, pentru sufletele noastre şi literatura română doar a doua carte, motiv de reflexie pentru cei, din zilele noastre, care scot pe bandă rulantă cărţi sau poate maculatură.
Vă propun dumneavoastră, cititorilor noştri, două poeme:

Peisaj într-un oraş din Est

„Am trecut pe lângă un om rezemat de un zid
câtă emoţie câtă încrâncenare
şi ce statui grandioase
lângă omul plângând rezemat de un zid
într-o ţară din Est de demult
sentimentele noastre erau sovietice
fiica mamei Rusia la care sugea tot imperiul
aveam privirea căzută pleoştită
şi buzunarele pline de nimic şi de frunze putrede
peste noi sufla crivăţul ca într-o baracă spartă
şi uliţele noastre erau croite-n taiga
scriam clandestin şi ne ascundeam conspirativ în case
ne ziceam vom afla şi noi într-o zi
o istorie poate mai omenoasă
în care ne vom înghesui cu toţii fericiţi

am dat nume noi guberniilor tale
ţi-am escaladat munţii
am coborât în grotele tale
ţi-am jefuit comorile trupul
ţi-am băut vodka ţi-am furat samovarul
am scris cu litere latine toate astea
în cartea mea de limba rusă”

Pietre din Potop

„Am coborât deodată cu norii
printre muri şi aluni
la apa Potopului
cu un gest – ca al apostolilor
am despicat perdeaua
de sălcii şi răchite
şi m-am prăvălit în apele lui
pe care pluteau
petale uscate de măr
şi-atâtea vremuri
în care n-am fost
cu-atâtea umbre pe care
nu le voi vedea

am putea rămâne aici
pe malurile lui între singurătăţi
ocrotitoare şi bune de leac
să-ncercăm să amăgim ziua
să aprindem focul – ţi-am zis
ia din cuib puii de mierlă
şi-adu-mi-i în palme
laolaltă cu mierea din sfârcuri
şi cu cimbrişorul sălbatic
de la răspântii
tu îţi spălai sânii şi cântai
un cireş în pârgă plutea parcă-n zări
eu culegeam pietre din Potop
rostogolirea lor pe prundiş
îmi răsună şi-acum în auz
ca un morman de secunde
înghesuindu-se toate
într-o singură viaţă”

Despre Domnia Sa Ciprian Chirvasiu spune că: „Nicolae Scheianu este unul dintre poeţii români contemporani care publică extrem de rar între coperte. Şi ştie cu exactitate ce face” iar poetul Ion Mureşan crede despre acest volum că este : „…o carte de poezie din care să nu poţi scoate nimic şi în care nu poţi adăuga nimic fără să strici. O astfel de carte este Pietre din potop de Nicolae Scheianu.”
Suntem întru totul de acord cu poetul Ion Mureşan!

Gelu DRAGOŞ

(39)