GELU DRAGOŞ

GELU DRAGOŞ

DRAGOS GELU

Gelu Dragoş. S-a născut pe 22 februarie 1967, în localitatea Lucăceşti, comuna Mireşu Mare, judeţul Maramureş. Este profesor pentru învăţământ primar la Şcoala Gimnazială Mireşu Mare. Este deţinătorul paginii de cultură al cotidianul “Informaţia Zilei de Maramureş”. Este preşedintele Cenaclului “Petre Dulfu” din comuna Satulung. Este deţinătorul blogului http://moaraluigelu.blogspot.ro/
şi redactor al revistei Casei Corpului Didactic Maramureş “Şcoala maramureşeană”, membru al Ligii Scriitorilor din România, filiala Maramureş, membru al Cenaclului Scriitorilor din Maramureş, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.
A publicate: „Revistele şcolare”, Editura „Maria Montessori” a Casei Corpului Didactic Maramureş, în 2008; „Instantanee maramureşene” , Editura Transilvania” Tecuci, în 2012; „Opinii”, Editura Singur Tîrgovişte, 2015; „Valenţe pedagogice în activităţi ecologice”, Editura Amanda Edit Bucureşti, 2015.
A apărut în peste 10 antologii de poezie. Are în lucru o carte de poeme mult aşteptată de către publicul cititor.
Articole sau poeme publicate în revistele literare „Nord literar”, „Pro Unione”, „Familia”, „Porţile Nordului”, Şcoala maramureşeană”, „Caiete silvane”, „Vatra veche”, „Singur”, „Freamăt”, „eCreator”, „Archeus”, „Vatra chioreană”, „Izvoare codrene” precum şi în ziarele „Informaţia zilei de Maramureş, „Graiul Maramureşului”, „Glasul Maramureşului”, „Necenzurat”, etc.

REFERINŢE CRITICE

„Colaboratorul nostru Gelu Dragoş este institutor la Şcoala Generală din Mireşu Mare. Dar nu un învăţător oarecare, preocupat mai mult să-i înveţe pe cei mici cum e alfabetul, el a fondat Cenaclul literar “Dintre sute de catarge”, în care-i iniţiază pe cei cu har şi în alfabetul metaforei. Neastâmpărat cum e, a fondat şi o revistă şcolară, “Dintre sute de catarge”. ION BURNAR (27 nov. 2009)

„Gelu Dragoş îşi abţine pornirile spre rău, spre criticism, spre demolare, modalitatea pozitivă în care scrie despre oameni şi faptele lor aducând în publicistică o tonalitate plăcută, discretă. Intenţia lui Gelu Dragoş este să surprindă clipa, care devine eveniment”. VIRGINIA PARASCHIV (24 oct. 2012)

“Instantanee maramureşene” consemneaza cu răbdarea unui cronicar al altor vremuri ceea ce defineşte o zona cu toate ale ei: de la cultură la sănătate sau educaţie.
Oameni ai locului trec într-un soi de cavalcadă prin faţa cititorului cu gesturi mărunte ori fapte de seamă. Gelu Dragoş consemnează ca-ntr-un jurnal ceea ce se petrece. Cartea dă o imagine a unei lumi unde parcă a dispărut subiectivitatea şi cronicarul ne spune simplu: “Exact aşa a fost! Exact aşa s-a întâmplat!”.Gelu Dragoş propune o carte interesantă şi de interes. MARIAN ILEA (28 oct. 2012)

„De fiecare dată când îmi vine în gând Gelu Dragoş, vizualizez, fără nici un efort al memoriei, curgerea liniştit-sinusoidală a Someşului – de la Podul Ulmeniului până în Câmpia Seiniului. Deoarece, aparent aşa e şi existenţa sa. Pare a fi un adolescent întârziat într-o nemărginită bucurie şi prietenie.Colegul Gelu a dovedit că îşi iubeşte cu adevărat Lucăceştiul natal. S-a „înhămat” cu toată energia sa la una dintre cele mai nobile profesii din lume – aceea de dascăl. În singurătatea lui, Gelu Dragoş este şi un distins poet. Discret fiind, „încearcă” destul de rar paginile revistelor de cultură. Nădăjduiesc neîncetat că va prinde mai mult curaj.
Într-ale scrisului, s-a remarcat ca fiind şi un veritabil gazetar. Articolele sale din presa scrisă ori on-line dovedesc o amprentă inconfundabilă. În egală măsură, s-a aplecat şi asupra revistelor şcolare. Nu numai din zonă, ci şi din tot Maramureşul! VALERIU SABĂU (21 februarie 2015)

„Dacă în cazul cărţilor editate de diverşi autori tonul este unul sensibil, în cazul editorialelor Gelu Dragoş devine vehement şi caustic, referirile la personaje ale politicii actuale fiind încărcate de ironie amară. O ironie care se aşterne ca un balsam peste sufletele românilor. (…) Nu trăiesc toţi oamenii în munţi sau în mănăstiri. Or tocmai celor rămaşi aici, pentru care fiecare zi e o luptă diferită ( dar tot o luptă ) le este destinat acest volum.” ŞTEFAN DORU DĂNCUŞ (22 iulie 2015)

„Ziaristul, prozatorul, poetul şi pe deasupra acestor calităţi dovedite, de omul de cultură Gelu Dragoş şi-a lansat volumul „Opinii”. Obişnuita rânduială a lansării a fost moderată cu multă abilitate de către d-na Florica Bud, preşedinta Cenaclului Scriitorilor. Remarc la Gelu Dragoş abilitatea tonului: ba acid, ba povăţuitor, ba împăciuitor, în care se îmbină alese calităţi jurnalistice”. EMIL DOMUŢA (23 septembrie 2015)

(103)