Recenta ședința a cenaclului literar ”Radu Stanca “, din cadrul Centrului multifuncțional de servicii integrate pentru vârstnici nr.2 din Cluj-Napoca,(coordonator dna Ligia Bocșe), patronat de Liga Scriitorilor Români, a fost deschisă, în prezența unui numeros public, de președintele cenaclului, scriitorul Al.Florin Țene, care a anunțat programul reuniunii.Pentru începiut-medalionul literar”Scriitorii cetății-Victor Felea “. Despre scriitorul de la revista”Tribuna“, ce a trăit în perioada 28 mai 1923-28 martie 1993, a vorbit Al.Florin Țene, care a prezentat biografia acestuia, subliniind că poeziile publicate în volume și în revistele vremii sunt adevărate bijuterii stilistice.Exemplificând cu un recital de poezii.În continuare a analizat cele șase volume de critică literară, publicate de poet. În continuare a vorbit despre acest poet profesorul Vasile Sfârlea.

În cadrul medalionului literar”Memoria calendarului- Traian Dorz “, scriitorul Al.Florin Țene a vorbit despre viața și opera acestui poet năpăstuit de soartă, datorită regimului de tristă amintire, încheind expunerea cu un recital de poezie din cele mai cunoscute poeme religioase, semnate de Traian Dorz , care prin patosul ideilor, prin calitatea expresiei poetice, prin mesajul ei divin-uman, opera creată de Traian Dorz îl situează în constelația unor mari creatori ai sensibilității religioase, precum ieroschimonahul Daniil Tudor, Vasile Voiculescu, Radu Gyr, Nichifor Crainic, Vasile Militaru, Ioan Alexandru, iar prin conotațiile mistice, de ce nu, și cu Daniel Turcea. Într-un cadru cultural mai larg, caracterul religios-naiv al operei dorziene, cu metaforele și imaginile ei, sugerează comparații cu poetul englez William Blake, sau pictorul olandez Van Gogh, pe când acesta din urmă încerca să păstorească pe minerii din regiunea belgiană Borinage.

Una din cele mai frumoase poezii semnate de Traian Dorz ”Învață de la toate “a fost recitată cu mult talent de Marina Muntoi.

Despre acest poet a mai vorbit scriitoarea Voichița Pălăcean Vereș care a subliniat că cele peste o mie din poeziile sale au fost asociate cu melodii adecvate , intrând astfel în biserici, în mănăstiri și în alte medii religioase din țară și de peste hotare. Dovada ne-o oferă cea de-a opta ediție a acestor cântări nemuritoare, ce apare sub titlul Să cântăm Domnului ..

Cu toate că poetul a cunoscut suferința pe toate treptele ei, el rămâne un poet al luminii, al iubirii, al credinței și smereniei. Versurile sale îmbracă expresia imnului și a odei sau devin, când e cazul, o antiteză de mare putere artistică, puse în slujba lui Dumnezeu într-o lume în care cel rău se silește pe orice cale să împingă pe om la păcat, adică la desfigurarea sa moral-spirituală. Așadar, aceste versuri au devenit niște cântări luptătoare.

În cadrul rubricii “Prin adevăr învingem o părere “, profesorul Vasile Sfârlea a vorbit despre salvarea unor biserici, prin tranzlatarea lor, în perioada dictaturii comuniste.

Profesoara Angelica Pătrașcu și-a lansat cartea de poezii”Chem amintirile-napoi“, apărută la Editura Napoca Nova. Despre carte și personalitatea autoarei a vorbit scriitorii Voichița Pălăcean Vereș și Al.Florin Țene, după care poeta a recitat din poeziile sale.

Ședința s-a încheiat cu medalionul “Vin Săbătorile.să ne bucurăm de ele! “, în cadrul căreia au citit din creațiile lor:Titina Nica Țene, Nicolae Pătrașcu,Dorin Don și Al.Florin Țene.

Viitoarea ședință va avea loc în data de miercuri, 11 ianuarie 2017, la orele 11.

Al.Florin Țene