DEBUT ÎN FORȚĂ AL FILIALEI BUZĂU A LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI

În arealul cultural al județului nostru, Filiala Buzău a Ligii Scriitorilor Români și-a făcut remarcată prezența la 15 noiembrie 2016, data constituirii. Este a 36 filială a LSR, care în acest an a aniversat împlinirea a 10 ani de activitate rodnică.
Vineri, 16 decembrie, la Școala gimnazială „Căpitan aviator Mircea T. Bădulescu”, a avut loc prima întâlnire a membrilor filialei și a Cenaclului „Ion Băieșu” al acesteia cu publicul cititor.
Într-un cadru intim, încărcat de emoție și de atmosferă tinerească, în fața a numeroși elevi și a unor profesori, s-au prezentat scriitorii: Dumitru K Negoiță, președintele filialei, Marin Ifrim, membru de onoare al acesteia și președinte al cenaclului, Marcel Isbășoiu, vicepreședinte, Mihai Sălcuțan, purtător de cuvânt, Gina Agapie, George Militaru, Dana Bițeanu și Gheorghe Oncioiu.
Întâlnirea a debutat cu un cuvânt de salut adresat de doamna Monica Gheorghe, directoarea instituției, și cu intonarea, de către profesoara Gina Agapie și de către elevi a Imnului Ligii Scriitorilor Români, în acompaniament de chitare și castaniete.
După încetarea aplauzelor, care au răsplătit atât pe interpreți cât și inspirata și antrenanta creație muzicală, a urmat o interesantă discuție interactivă la care au contribuit, în egală măsură, oamenii de litere și elevii. Maiestuosul stejar din curtea școlii, care s-a arătat privirilor pe ferestrele luminoase ale spațioasei săli, a inspirat punctul de pornire al dialogului. S-a vorbit despre pomul miraculos al literaturii, despre roadele de aur ce se arată celor care iubesc cartea, accentuindu-se idea că numai aceștia pot culege fermecatele sale fructe.
Scriitorii sau prezentat cu creațiile personale, au recitat și au citit din cărțile lor, într-un regal ce a scos în evidență frumusețea limbii române și că cea mai prețioasă expresie a ei o reprezintă creația literară. Cu toții au transmis mesajul potrivit căruia valoarea scrisului nu constă numai într-un exercițiu spiritual, ci că acesta este un act organic de civilizație.
Elevii sau prezentat cu o frumoasă și cuprinzătoare revisă editată de ei, de 44 de pagini, sugestiv intitulată „Aripi”, cu etalarea lecturilor parcurse în ultima perioadă de timp, cu recitări și cu interpretarea vocală și instrumentală a unor splendide partituri. Cartea, au arătat ei, îi farmecă, le dezvoltă gândirea și imaginația, îi ajută să cunoască lumea și oamenii.
Doamna Gina Agapie, profesoară de Limba și Literatura Română, amfitrioană ireproșabilă, a convins participanții că o carte conține idei fundamentale, probleme ample de conștiință la al căror înțeles se poate ajunge doar prin lectură permanentă și prin perseverență care, în final, ajunge să-l innobileze pe cititor.
După două ore, scurse pe nesimțite, întâlnirea a fost încheiată tot cu intonarea Imnului Ligii Scriitorilor Români și, înainte de despărțire, au fost făcute fotografii.
Mihai SĂLCUȚAN

(4)