Teleconferința anuală a Ligii Scriitorilor Români

Teleconferința anuală a Ligii Scriitorilor Români
A intrat în tradiția Ligii Scriitorilor Români ca pe 30 decembrie președintele național al acestei organizații profesionale, scriitorul Al.Florin Țene să țină o teleconferință cu președinții celor 36 de filiale ale Ligii Scriitorilor,( inclusiv cu unii membrii), atât cele din țară căt și cu cele din străinătate. Prilej cu care s-a făcut un scurt bilanț al activitățiilor întreprinse în anul 2016.Cu acest prilej Al.Florin Țene a prezentat Planul General de Activități pentru 2017, perspective, scop și acțiuni, toate puse în slujba Limbii Române ca suport al culturii noastre.
Din discuţiile purtate, s-a desprins faptul că Liga Scriitorilor Români, prin filialele sale, a editat 18 reviste literare, din care 11 pe suport de hârtie, un Anuar editat de Filiala Banat-Timişoara, ce apare în fiecare an, șase antologii editate de filialele Cluj, Vrancea, Dolj, Timișoara, Filiala Vrancea, iar Filiala Maramureş, emite prin televiziunea pe internet “Porţile Maramureşului “, prin efortul scriitorilor dr.Mihai Ganea şi prof. Virginia Paraschiv. Au fost evidenţiate Filialele Mureș, condusă de Mircea Dorin Istrate, Iași, condusă de C.Toni Dîrțu, Cluj, condusă de Iulian Patca, Dobrogea, condusă de Birău Alexandru, Banat-Timişoara, condusă de Doina Drăgan, Maramureș condusă de Carmena Băințan, Filiala Olt condusă de Marinela Preoteasa, Filiala Brașov condusă de Viorica Popescu, Filiala Spania, condusă de Al.Petrescu, Filiala Vâlcea, condusă de Constantin Mănescu, Filiala SUA, condusă de Florentin Smarandache, Filiala Anglia, condusă de Mariana Zavati Garner, Filiala Serbia, condusă de Vasile Barbu, Filiala Ungaria, condusă de Ana Radici Repisky, Filiala Canada, condusă de Virginia Mateiaş, Filiala Franţa, condusă de Cornelia Cănureci, Filiala Hunedoara, condusă de Ion Velica, Filiala Târgovişte, condusă de Ion Iancu Vale, Filiala Gorj, condusă de N.Tomoniu, Filiala Năsăud, condusă de Ioan Mititean. Au fost înființate noi filiale în Republica Moldoba, la Orhei, condusă de Vasile Cocarcea, La Buzău condusă de Dumitru Negoiță,.Subliniem faptul că au intrat în organizația noastră și membrii ai Uniunii Scriitorilor, care nu se mai regăsesc în această organizație, activând la multiplele acțiuni culturale organizate de Liga Scriitorilor. Au fost evidenţiate colectivele de redacţie ale revistelor:”Agora literară “redactor șef Iulian Patca, “Carpatica “ redactor șef Nicolae Cosmescu, “Moldova Literară “redactor șef Mihai Știrbu,“ Dobrogea culturală“, redactor șef Alexasndru Birou,“Constelaţi diamantine“, redactor șef Doina Drăguț şi cele trei reviste coordonate de Nicole Negulescu, pentru interesantele şi frumoasele numere editate.În anul care a trecut au fost publicate, la inițiativa scriitorei Voichița Pălăcean Vereș, două cărți importante: “OGLINDA Ligii Scriitorilor-o altfel de istorie a literaturii române contemporane” de Voichița Pălăcean Vereș, Al.Florin Ţene și Moisa Gavril”, în trei volume, și volumul”LIGA SCRIITORILOR-!0 ani în slujba culturii române “ de Voichița Pălăcean Vereș și Gavril Moisa, cărți editate cu ocazia împlinirii a zece ani de la înființarea acestei ortganizații profesionale..Iar editoarea şi purtătoarea de cuvâţnt a Ligii Scriitorilor, Voichiţa Pălăcean Vereş a continuat să scoată la lumina tiparului peste 11 volume de antologii în care se regăsesc cu creeați proprii majoritatea celor peste 800 de membrii ai Ligii Scriitorilor, și nu numai ei.
S-a evidenţiat activitatea cenaclurilor filialelor din Baia Mare, Timișoara, Iași, Arad, Cluj, conduse de Carmena Băințan, Doina Drăgan, Lucia Bibarț, C.T.Dârțu, Al.Florin Țene și Antonia Bodea.
S-a subliniat faptul că unii membrii ai Ligi Scriitorilor au fost premiaţi la diferitele concursuri organizate cu prilejul Zilei Naţionale a Limbii Române. Fapt ce denotă că lucrările acestora sunt apreciate, şi publicate în antologii editate de organizatori, printre care şi Guvernul României.
Din discuţiile avute cu participanţii la teleconferinţă, s-a desprins dorinţa de a se continua din anul 2016 ca fiecare Filială a Ligi Scriitorilor să acorde premiile anuale pentru cărţile apărute şi s-a mai propus ca, pe lângă cenaclurile existente ale Ligii Scriitorilor, să se înfiinţeze alte cenacluri, astfel ca toate filialele să aibă câte un cenaclu literar, care să devină adevărată şcoală de creație, de limbă şi literatură română.Se va organiza tabere de creaţie pe Valea Oltului. Aşa cum a intrat în tradiţie şi în 2016 Liga Scriitorilor Români va acorda premiile anuale pentru cărţile semnate de autori, indiferent din ce organizaţie fac parte respectivii scriitori.Astfel Liga Scriitorilor a premiat cărțile scriitorilor Horia Bădescu, Persida Rugu și Aurel Rău. În felul acesta Liga Scriitorilor doreşte, aşa cum sublinia Al.Florin Ţene, să impună adevărata democraţie în mişcarea literară. Fiindcă lucrările apărute sunt ale literaturii şi culturii române şi nu ale unei organizaţii, sau, mai pe direct spus, a unor găşti.
Un moment deosebit a fost în luna octombrie când la Cenaclul “ Artur Silvestri“a fost lansat Imnul Ligii Scriitorilor, versuri și muzică de dr.Mihai Ganea, iar președintele național al Ligii Scriitorilor a prezentat Stema și Sigla acestei organizații profesionale.Al.Florin Țene distribuind DVD-uri cu Imnul tuturor filialelor cu rugămintea ca acesta să fie interpretat la acțivitățile culturae mai importante.fapt ce s-a și întâmplat la Filiala Cluj și la Filiala Buzău, unde corul elevilor de la liceul din localitate, înainte de o șezătoare literară, a interpretat Imnul Ligii Scriitorilor.Conducătorii de filiale meritoși, cu ocazia sărbătoririi a 10 ani de la înființarea Ligii Scriitorilor , au primit din partea Comitetului Director al Ligii Scriitorilor Medalia VIRTUTEA LITERARĂ și Diplome de Excelență.
În final, preşedintele Al.Florin Ţene a concluzionat: Liga Scriitorilor Români trebuie să devină o adevărată şcoală de literatură şi de promovare a culturii şi Limbii Române pe toate meridianele lumii.În încheiere a urat tuturor membrilor Ligii Scriitorilor sănătate, împliniri în slujba culturii țării noastre și tradiţionalul La Mulţi Ani!
Camelia Dumitrescu

(5)