Teleconferinţa anuală a Ligii Scriitorilor Români

Teleconferinţa anuală a Ligii Scriitorilor Români
4 ianuarie 2017 | Articol scris in CULTURA

A intrat în tradiţia Ligii Scriitorilor Români ca, în 30 decembrie, preşedintele naţional al acestei organizaţii profesionale, scriitorul Al.Florin Ţene, să ţină o teleconferinţă cu preşedinţii celor 36 de filiale ale Ligii Scriitorilor (inclusiv cu unii membri), atât din ţară, cît şi din străinătate. Cu acest prilej s-a făcut un scurt bilanţ al activităţilor întreprinse în anul 2016, Al.Florin Ţene prezentând Planul general de activităţi pentru 2017, perspective, scop şi acţiuni, toate puse în slujba Limbii Române ca suport al culturii noastre.
Din discuţiile purtate, s-a desprins faptul că Liga Scriitorilor Români, prin filialele sale, a editat 18 reviste literare, din care 11 pe suport de hârtie, un Anuar editat de Filiala Banat-Timişoara, ce apare în fiecare an, şase antologii editate de filialele Cluj, Vrancea, Dolj, Timişoara, Vrancea, iar Filiala Maramureş emite, prin televiziunea pe internet, „Porţile Maramureşului“, prin efortul scriitorilor dr. Mihai Ganea şi prof.Virginia Paraschiv. Au fost evidenţiate filialele Mureş, condusă de Mircea Dorin Istrate, Iaşi, condusă de C.Toni Dârţu, Cluj, condusă de Iulian Patca, Dobrogea, condusă de Birău Alexandru, Banat-Timişoara, condusă de Doina Drăgan, Maramureş, condusă de Carmena Băinţan, Olt, condusă de Marinela Preoteasa, Braşov, condusă de Viorica Popescu, Filiala Spania, condusă de Al. Petrescu, Filiala Vâlcea, condusă de Constantin Mănescu, Filiala SUA, condusă de Florentin Smarandache, Filiala Anglia, condusă de Mariana Zavati Garner, Filiala Serbia, condusă de Vasile Barbu, Filiala Ungaria, condusă de Ana Radici Repisky, Filiala Canada, condusă de Virginia Mateiaş, Filiala Franţa, condusă de Cornelia Cănureci, Filiala Hunedoara, condusă de Ion Velica, Filiala Târgovişte, condusă de Ion Iancu Vale, Filiala Gorj, condusă de N.Tomoniu, Filiala Năsăud, condusă de Ioan Mititean. Au fost înfiinţate noi filiale în Republica Moldova, la Orhei, condusă de Vasile Cocarcea, la Buzău, condusă de Dumitru Negoiţă. Subliniem faptul că au intrat în organizaţia noastră şi membri ai Uniunii Scriitorilor, care nu se mai regăsesc în această organizaţie, activând la multiplele acţiuni culturale organizate de Liga Scriitorilor. Au fost evidenţiate colectivele de redacţie ale revistelor: „Agora literară“, redactor şef Iulian Patca, „Carpatica“, redactor şef Nicolae Cosmescu, „Moldova Literară“, redactor şef Mihai ?tirbu, „Dobrogea culturală“, redactor şef Alexasndru Birou, „Constelaţi diamantine“, redactor şef Doina Drăguţ şi cele trei reviste coordonate de Nicole Negulescu, pentru interesantele şi frumoasele numere editate. În anul care a trecut au fost publicate, la iniţiativa scriitoarei Voichiţa Pălăcean Vereş, două cărţi importante: „OGLINDA Ligii Scriitorilor – o altfel de istorie a literaturii române contemporane” de Voichiţa Pălăcean Vereş, Al.Florin Ţene şi Gavril Moisa Gavril”, în trei volume, şi volumul „LIGA SCRIITORILOR – 10 ani în slujba culturii române“ de Voichiţa Pălăcean Vereş şi Gavril Moisa, cărţi editate cu ocazia împlinirii a zece ani de la înfiinţarea acestei organizaţii profesionale.. Editoarea şi purtătoarea de cuvânt a Ligii Scriitorilor, Voichiţa Pălăcean Vereş, a continuat să scoată la lumina tiparului peste 11 volume de antologii în care se regăsesc cu creaţii proprii majoritatea celor peste 800 de membri ai Ligii Scriitorilor, şi nu numai ei. S-a evidenţiat activitatea cenaclurilor filialelor din Baia Mare, Timişoara, Iaşi, Arad, Cluj, conduse de Carmena Băinţan, Doina Drăgan, Lucia Bibarţ, C.T.Dârţu, Al.Florin Ţene şi Antonia Bodea. A fost subliniat faptul că unii membri ai Ligii Scriitorilor au fost premiaţi la diferitele concursuri organizate cu prilejul Zilei Naţionale a Limbii Române, fapt ce denotă că lucrările acestora sunt apreciate şi publicate în antologii editate de organizatori, printre care şi Guvernul României.
Din discuţiile avute cu participanţii la teleconferinţă, s-a desprins dorinţa de a se continua practica din anul 2016, ca fiecare Filială a Ligii Scriitorilor să acorde premiile anuale pentru cărţile apărute şi s-a mai propus ca, pe lângă cenaclurile existente ale Ligii Scriitorilor, să se înfiinţeze alte cenacluri, astfel ca toate filialele să aibă câte un cenaclu literar, care să devină adevărată şcoală de creaţie, de limbă şi literatură română. De asemenea, se vor organiza tabere de creaţie pe Valea Oltului. Aşa cum a intrat în tradiţie şi în 2016, Liga Scriitorilor Români va acorda premiile anuale pentru cărţile semnate de autori, indiferent din ce organizaţie fac parte aceştia. Astfel, Liga Scriitorilor a premiat cărţile scriitorilor Horia Bădescu, Persida Rugu şi Aurel Rău. În felul acesta, Liga Scriitorilor doreşte, aşa cum sublinia Al.Florin Ţene, să impună adevărata democraţie în mişcarea literară, lucrările apărute fiind ale literaturii şi culturii române şi nu ale unei organizaţii, sau, mai direct spus, a unor găşti. Un moment deosebit a fost în luna octombrie, când la Cenaclul „Artur Silvestri“ a fost lansat Imnul Ligii Scriitorilor, versuri şi muzică de dr. Mihai Ganea, iar preşedintele naţional al Ligii Scriitorilor a prezentat Stema şi Sigla acestei organizaţii profesionale. Al.Florin Ţene a distribuit DVD-uri cu Imnul tuturor filialelor, cu rugămintea ca acesta să fie interpretat la acţivităţile culturale mai importante. Ceea ce s-a şi întâmplat la Filiala Cluj şi la Filiala Buzău, unde corul elevilor de la un liceu din localitate a interpretat Imnul Ligii Scriitorilor. Cu ocazia sărbătoririi a 10 ani de la înfiinţarea Ligii Scriitorilor, conducătorii merituoşi ai unor filiale au primit din partea Comitetului Director al Ligii Scriitorilor Medalia VIRTUTEA LITERARĂ şi Diplome de Excelenţă. În final, preşedintele Al.Florin Ţene a subliniat: „Liga Scriitorilor Români trebuie să devină o adevărată şcoală de literatură şi de promovare a culturii şi Limbii Române pe toate meridianele lumii”. În încheiere, a urat tuturor membrilor Ligii Scriitorilor sănătate, împliniri în slujba culturii ţării noastre şi tradiţionalul La Mulţi Ani!
Camelia DUMITRESCU

(9)