Academicianul Nicolae Breban a primit titlul de ”Cetățean de Onoare al județului Maramureș”

În cadrul zilelor revistei ”Nord Literar”, scriitorul Nicolae Alexandru Breban a fost recompensat cu titlul de ”Cetățean de Onoare al Județului Maramureș”, distincție care a fost aprobată de plenul Consiliului Județean prin vot unanim, în ședința extraordinară desfășurată miercuri, 6 decembrie 2017. Momentul acordării acestui important titlu a fost stabilit pentru joi, 7 decembrie, la ora 10.30, în Sala ”Bogdan Vodă” a Consiliului Județean Maramureș, distincția fiind înmânată de șeful administrației județene, Gabriel Zetea.
Printre invitați s-a aflat și scriitorul Aurel Pop, director al Editurii Citadela din Satu Mare, scriitorii Alexandru Zotta (Satu Mare), Adrian Oțoiu (Baia Mare), Aurel Ștefanachi, director al Editurii Tipo Moldova (Iași), criticul literar Mircea Popa (Cluj), istoricul literar Nicolae Scurtu (București), Olimpiu Nușfelcan, director al revistei ”Mișcarea liberală” (Bistrița), George Vulturescu, director al revistei ”Poesis” (Satu Mare). Din Baia Mare au participat scriitorii Terezia Filip, Delia Muntean, Ana Glos, Gheorghe Pârja, Nicolae Goja, Nicolae Scheianu, Florica Bud, Rodica Dragomir.
În deschiderea evenimentului a vorbit directorul revistei Nord Literar, Săluc Horvat, după care președintele Consiliului Județean Maramureș a adresat câteva cuvinte de apreciere cu privire la activitatea extraordinară depusă de scriitorul, romancierul, eseistul, dramaturgul, omul de cultură și academicianul Nicolae Alexandru Breban.
”Mă bucur să văd prezente atât de multe personalități ale vieții culturale și doresc să transmit faptul că instituția Consiliului Județean a susținut și va continua să susțină actul de cultură la nivelul județului Maramureș. Doar în anul 2017, pentru susținerea instituțiilor culturale și a proiectelor depuse pe ghidul de finanțare, Consiliul Județean a acordat suma de aproape cinci milioane de euro. În ceea ce privește titlul de Cetățean de Onoare al județului Maramureș, titulatură care nu a fost acordată multor persoane până acum, doresc să amintesc cuvintele frumoase rostite de consilierii județeni Anton Rohian, Gheorghe Mihai Bârlea și Teodor Ardelean la adresa academicianului Nicolae Alexandru Breban, discursuri pe care le-am ascultat cu toții și care ne-au impresionat. Și mă bucur că Nicolae Breban face cinste nu doar Maramureșului, ci ne reprezintă cu mândrie la nivel național, fiind o personalitate marcantă a vieții culturale din România”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.
Cuvântul a fost luat, apoi, de reprezentanții grupului de inițiativă din Consiliul Județean, cei care au și demarat toate procedurile pentru acordarea acestui titlu. A vorbit, astfel, Anton Rohian, Gheorghe Mihai Bîrlea și Teodor Ardelean, iar la final a fost invitat la microfon academicianul Nicolae Breban, noul cetățean de onoare al județului Maramureș. Acesta a vorbit celor prezenți despre deceniile sale de activitate, despre frământările politice ale diverselor vremuri, a povestit întâmplări din viața personală și la sfârșit a mulțumit pentru distincția oferită de Consiliul Județean Maramureș.

Biroul de presă al Consiliului Județan Maramureș

Cuvântul Dr.Teodor Ardelean, directorul BJPD, Baia Mare
Cu ocazia decernării titlului de „Cetățean de onoare al județului Maramureș”

Magnificența voastră! Domnule Președinte! Dragi colegi consilieri!
Distins auditoriu!

Iată-ne, așadar ajunși din nou la un moment sublim pentru viața unui forum ce administrează un ținut românesc de vază. Consiliul Județean Maramureș acordă domnului acad. Nicolae Breban înaltul titlu de „Cetățean de onoare al județului Maramureș”. Este un moment de mare sărbătoare așezată la întâlnirea dintre Maramureș – terra magica – și unul dintre exponenții săi veritabili. Sărbătoare care vine pe cursul ascensional al promovării unor criterii elevate de măsurare a altitudinilor axiologice și, în consecință, de marcare a unei sinergii superioare între TOPOS și LOGOS. În urmă cu circa doi ani, același Consiliu Județean, pe atunci într-o altă structură de persoane și de conducere executivă, îl gratula pe academicianul Ionel-Valentin Vlad, Președinte al Academiei Române cu acest titlu nobil, rar și exigent. Era formula de răsplată a oamenilor locului pentru o personalitate științifică ce nu și-a uitat rădăcinile niciodată, recunoscându-le plenar și permanent.
Astăzi un nou Fiu al Maramureșului beneficiază de prețuirea supremă. Vreau să precizez, ca un modest cunoscător în materie, că suntem într-o situație fericită de afirmare a superlativelor din limba română. Maramureșul constituie un ținut special și numele său este văzut de către cei luminați ca un „substantiv propriu la superlativ”. Dar și calitatea de academician constituie expresie supremă a recunoașterii unei personalități ce se distinge prin cultură, anvergură, ținută și forță expresivă. Și atunci se pune întrebarea: ce produs eminent poate rezulta din întâlnirea elocventă a două expresii ale Excelenței? Ceea ce se vede! Nu ne ajung cuvintele să scrutăm orizonturile de lumină ce se întind plenar sub razele de incidență, aduse de magnifica plămădeală dintre o ființă în general efemeră și un relief încărcat de ancestralitate, cu vectorul mereu îndreptat spre eternitate!
Interesant devine cadrul de statuare a acestor două momente răsplătitoare și răzbătătoare – Ionel-Valentin Vlad și Nicolae Breban – dacă ne gândim că, în fapt, ne situăm într-un Imperiu al Luminii. Președintele Vlad a rostit la Biblioteca Județeană în preambulul conferirii acestui titlu o conferință magnifică despre natura fizică a luminii în toate complexitățile sale științifice contemporane. Academicianul Nicolae Breban a reușit într-o viață de cărturar să aglutineze lumina din lumea vieții oamenilor și să o ofere acestora sub formă de „bobi de rouă” ce oglindesc sclipirea. Cărțile sale, romanele sale cu osebire constituie produse ale unui traductolog excelent al trăirilor, caracterelor, complexelor, finalităților… . Pe scurt, informații de pe tărâmul necunoscut al Ființei. Iar dincolo de omul de știință sau de scriitor, este omul de bine, care nu se izolează în turnuri de fildeș și nu-și construiește protecție prin imunități perfide. Nicolae Breban conduce structuri culturale, se exprimă confruntător și convingător, pledează mereu pentru ca mai binele să poată răzbate în ceața degajată de respirațiile exponenților cu mediocritate ascunsă… Pe scurt…, trăiește, pulsează, ia atitudine, se luptă. Este un om dinamic, fără ca prin aceasta să-și întunece expresivitățile. Este un scriitor de valoare, fără să-și construiască, precum fac mulți, sisteme de proptele literare. De la romanul de debut „Francisca” de acum 52 de ani și până astăzi, toate categorisirile, uneori partizane, alteori chiar dușmănoase, toate clasificările și ordonările îl cuprind pe Nicolae Breban în lista primă de cinci sau zece prozatori cu care ne-a fericit contemporaneitatea literară. Și nu e puțin lucru într-o țară ce își modifică reperele axiologice după cele praxiologice, în loc să fie invers. Prin politici partinice au fost scoși din literatură oameni valoroși imediat după instaurarea comunismului… Prin manevre parșive au fost eliminate marile valori din Academia Română în 1948, an criminal pentru elitele române. Și deși a pornit la drum încorsetat de rigorile sistemului, Nicolae Breban și-a impus vigoarea și valoarea prin timp și peste timp, fără fracturări sau colportări de cardinalitate. Vectori i-au fost mereu principiile, iar reușita i-a venit prin belșugul de talent narativ și morală fermă.
Vorbesc în acest chip, deoarece m-am hrănit și eu încă dintru început din cărțile sale. Și o fac și acum, inclusiv pe relația cu atitudinile sale cotidiene. Mai mult, ca autor cu maximă autoritate, Nicolae Breban constituie el însuși reper și ștachetă, direcțional și configurațional pentru toți cei care ne încercăm puterile în acest domeniu, numit simplu cultură, dar umilit complex tocmai prin opușii săi. Iar unul dintre acești opuși este chiar Domnia Sa Prostia și/sau sub altă mască Mărinimia Sa Indiferența.
Academicianul Nicolae Breban este unul dintre cei mai căutați și cercetați scriitori din rafturile bibliotecilor românești. Utilizatorii băimăreni, probabil dintr-un instinct superior de cinstire, au mult mai multă aplecare spre cărțile sale. Scriitorul băimărean se bucură în urbea sa de cele mai bune auspicii culturale, dovadă și gestul făcut de revista „Nord literar”, Asociația Scriitorilor Baia Mare și Reprezentanța Maramureș a Uniunii Scriitorilor. M-am asociat din toată inima la această inițiativă și singurele mele îngrijorări sunt legate, pe această relație personală și instituțională, doar de formele prin care voi putea răsplăti public cele mai frumoase cuvinte așezate de Domnul Academician pe paginile de titlu ale unora din cărțile sale pentru mine și instituția pe care o conduc:
• Prietenului meu și al Cărții de literatură Teodor Ardelean. Bucuros de a-l fi întâlnit, bucuros de a fi găsit un apărător al scriitorului român. Cu îmbrățișarea lui Nicolae Breban.
(„Spiritul românesc în fața unei dictaturi”)
• Cititorilor Bibliotecii Județene Baia Mare „Petre Dulfu”, cu sentimente calde de solidaritate pentru nordul spiritual românesc. Nicolae Breban.
(„Voința de putere”)
• Familiei (vulcanice!) Teodor Ardelean. Cu admirație pentru vigoarea și entuziasmul cu care servesc cartea românească. Cu prietenia lui Nicolae Breban.
(„Voința de putere”)
• Prietenilor mei, Românii ce lucrează în Spania, solidaritatea și omagiul lui Nicolae Breban.
(„Voința de putere”)
• Omului creator de cărți și gazdă pricepută a scrisului românesc.
Băimărean de-al meu
Teodor Ardelean,
Cu prietenia lui Nicolae Breban
(„Singura cale”)
• Pentru Teodor Ardelean, directorul uneia dintre cele mai mari biblioteci românești, îmbrățișarea lui Nicolae Breban.
(„Spiritul românesc în fața unei dictaturi”, ed. a IV-a)
• Cu prietenie și emoție pentru Maramureș. Nicolae Breban
(„Îngerul de ghips”)
• Amfitrionului cărții literare românești, Teodor Ardelean, băimărean de-al meu, om cald și curtenitor, prietenia lui Nicolae Breban.
• Întors la Baia Mare și în legendare peisaje maramureșene, omagiul meu cititorilor Bibliotecii băimărene și domnului Theodor Ardelean, cu bucuria de a sluji împreună marea literatură română.
(„Nicolae Breban 70”)

Vă mulțumesc maestre! Aprecierile dumneavoastră constituie pentru mine și pentru noi cea mai minunată recompensă pentru serviciile în slujba lui Homo

(6)