ULTIMUL REGE


ultimul rege
a fost și el un om destoinic și mândru-n vrednicica sa
a fost născut pe glia asta să poarte a neamului povară
și prins a fost cu legăminte și jurământ măria sa
a fost un rege a fost o stemă a fost coroană a fost țară

el trece ultimul de-acuma un cavaler al crucii sfinte
spre alt tărâm se-ndreaptă grabnic înconjurat de veșnicie
rămânem singuri între neamuri rătăcitori printre morminte
a fost cândva aici o țară a fost un neam de omenie

e ultimul vlăstar de sânge de sânge nobil rege uns
ce stă în sala tronului de-acuma pe catafalc cu tricolor
și plânge țara plânge cerul și plânge codrul nepătruns
și arde dorul arde fruntea și lacrimile noastre dor

în urma lui durerea noastră durerea lacrimei străbune
venim plângând la locul sacru al tronului de domn pribeag
rămas-am fără rege Doamne rămas-am fără rugăciune
pierduți suntem în astă lume îndură-te de noi și steag

și dacă glasul nostru sincer pios și recunoscător
la ceruri va ajunge-odată într-o istorie curată
îndură-te de noi și țară redă-ne rege și popor
ca măreția României să nu se piardă niciodată

MIHAI GANEA

(9)