FEMEILE SECURITAŢII

Femeile securităţii

Maiorul Baciu era furios. Tovarăşul maior Baciu era din cale afară de furios. Mogâldeaţa asta de femeie, femeia asta grasă şi proastă din faţa sa, îl enerva peste măsură. Se smiorcăia stropindu-şi din belşug cu lacrimi, obrajii buhăiţi şi zgâria coala albă de hârtie ministerială din marginea biroului, cu peniţa stiloului chinezesc, pus anume acolo la dispoziţia turnătorilor. Doar venise singură acolo. Acolo la securitate. Nu o obligase nimeni. Nu o obligase nimeni deocamdată, nu o obligase nimeni. Se rugase, se rugase chiar de soţia maiorului. Soţia maiorului Baciu, funcţionară la spital, la administraţie. Se rugase să-i înlesnească întâlnirea, întâlnirea de taină. Audienţa la securitate. Avea şi ea un of. Un necaz. O îndemnaseră celelelte femei. Celelalte colege. Făcuseră la fel. Făcuseră la fel şi-şi rezolvară problemele. La fel făcuseră şi ele. Toate, toate. Şi cele de la blocul operator şi cele de la reanimare, de la transfuzie şi chiar cele de la saloane, de la saloanele cu bolnavi, ba chiar şi infirmierele de la bucătărie şi de la curăţenie şi în ultimă instanţă, chiar tovarăşul asistent şef, tovarăşul asistent şef, Popa. Viorel Popa. Toată secţia de chirurgie şi nu numai de la Spitalul Municipal Tecuci. Tecuci, judeţul Galaţi. Asta era ! Tovarăşele colege, tovarăşele femei o învăţaseră ce să facă. Că ea, ea era cea mai bătrână dintre ele. Cea mai bătrână şi proastă. Da, da ! Aşa-i ziceau toate. Mai ales Tanţa. Tanţa Diaconu. Soţia tovarăşului Diaconu, secretarul de partid din policlinică. Tovarăşul Diaconu. Asta era situaţia. Trebuia să-l toarne. Trebuia să-l toarne pe doctor. Nu era deloc uşor. Aşa măruntă cum era ea, femeia aceasta, îl ajuta pe doctor. Îl ajuta la toate operaţiile. Îl ajuta la toate operaţiile pe care le facea doctorul acesta. Mâinile ei, mici şi grase, se amestecau cu cele subţiri, ca de pianist, ale doctorului din faţa sa, cufundate în abdomenul pacientului de pe masa de operaţie. Simţeau împreună pulsul marilor artere prin care curgea sângele, sângele administrat, picătură cu picătură, chiar de Tanţa, Tanţa Diaconu, Tanţa Diaconu de la transfuzie. Dpă ce stabilise grupa, grupa sangvină şi controlase eticheta de pe flacon, flaconul din frigider. Doctorul avea încredere în ea. Ţinea pensa în mâna stângă, apoi îi oferea vârful uşor încovoiat cu dibăcie pentru ca să poată trece firul, firul de aţă pe sub acesta, aplicând ligatura pe ţesut. Făcea nodul dublu iar doctorul, care ţinea foarfeca în mâna dreaptă, tăia surplusul de material cu un gest sigur şi artistic. Şi iarăşi, şi iarăşi, mâinile lor dansau în plagă, se atingeau şi încrucişau palpând suturile de pe ansele intestinale sau stomac. Şi asta, zilnic. Şi asta mereu, mereu, ani şi ani. Ani şi ani . . . o viaţă. Urma vizita, contravizita apoi supravegherea bolnavului în reanimare şi salon, până la ieşirea lui din spital. Îl însoţea mereu. Îl urmărea mereu pe doctor. Era umbra lui în gardă. Dar nu numai ea. Nu numai ea, ci toate fetele, toate femeile acestea din spital.
Maiorul Baciu se răsti la femeie. Se răsti la femeia din faţa sa.
-Scrie tovarăşă, scrie !
-Păi, nu ştiu cum să încep, se smiorcăi în continuare femeia.
-Scrie dracului că-ţi dictez eu, se mai îmbună maiorul. Tovarăşul maior Baciu. Tovărăşul maior Baciu de la securitatea Tecuci, Tecuci, judeţul Galaţi. Femeia începu să scrie.

Subsemnata Melnich Maria născută la data de 12 oct 1934 în comuna Tălpigi Judeţu Galaţi, fica lui Grigore şi Constanţa, de profesie soră medicală la Spitalul Tecuci Judeţu Galaţi domiciliată în strada Aleia ştrandului bl H3 sc II ap 29 Tecuci
Declar următoarele: Lucrez cu Dr. …. de la numirea acestuia în secţia chirurgie la spitalul Tecuci. În această perioadă a căutat să creieze o stare de neînţelegere în rândul medicilor din secţie cît şi în rîndul personalului mediu şi de îngrijire.
De asemenea a căutat prin orice mişloace să ocupe funcţia de şef de secţie fiind cel care a creat o stare de nemulţumire în special cu ocazia venirii unor medici de la Galaţi.
În executarea atribuţilor de serviciu în special în timpul operaţi are unele ieşiri în ceia ce priveşte aparatura medicală Romînească afirmînd că este de proastă calitate.
În relaţile cu pacienţi caută să obţină foloase materiale căutînd să înlăture pe ceilalţi medici. Deasemeni are o comportare necivilizată cu aceştia.
Consider că starea sănătăţii sale nu este bună în sensul că prezintă unele afecţiuni neuropsihice ceia ce necesită imediat un control amănunţit psihiatric.
Aceasta este declaraţia pe care o dau şi semnez.
Melnich M
23V 1989

Maiorul Baciu luă hârtia, verifică semnătura şi o puse în dosarul de pe birou.
-Ei, ai văzut că nu a fost greu, tovarăşa ? Doctorul ăsta e o jigodie. O mare jigodie, tovarăşa ! Femeia vru să zică ceva.
-Lasă, lasă, continuă maiorul, maiorul Baciu, uite aici şi arătă spre dosar, uite aici, au scris şi altele şi celelalte tovarăse, tovarăşele asistente, uite !
Jovial, de data aceasta, maiorul scoase o pagină volantă şi o arătă femeii.
-Uite, priveşte, ca să te mai linişteşti.
Femeia se linişti ca prin farmec. Maiorul aşeză hârtia la locul ei, în dosar. Era tot o declataţie.

Subsemnata Vasilache Angela,născută la data de 15.06.1949 în comuna Movileni, judeţul Galaţi, fiica lui Ion şi Vasilica Niţu, cu domiciliul în Tecuci, str. 7 Noiembrie bloc 29 ap 30, dau următoarea declaraţie:
Lucrez în cadrul secţiei e chirurgie avînd ca atribuţiuni de serviciu de a efectua vizita bolnavilor împreună cu medicul, cât şi de a însoţi pe aceştia de la salon la sala de operaţii.
De mai multe ori am fost martoră la unele discuţii neprincipiale pe care le-a făcut dr. .. în prezenţa pacienţilor din salon, referitor la modul cum se asigură asistenţa medicală de către ceilalţi membri din secţie, avînd numai cuvinte jignitoare la adresa acestora.
De asemenea am văzut că pretinde unele avantaje materiale de la membrii de familie a celor pe care îi opera. De cele mai multe ori cînd este de gardă în secţie pleacă la domiciliu sau la alte persoane lăsînd numărul de telefon unde se găseşte, ceea ce este interzis de regulamentul de ordine interioară.
În comportamentul acestuia se observă că nu este în deplinătatea facultăţilor mintale, necesitînd un control de specialitate.
Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi semnez.

-Dar Tanţa, Tanţa Diaconu ? Întrebă femeia, femeia din faţa tovarăşului maior, tovarăşului maior Baciu.
-Bineînţeles, răspunse maiorul, bineînţeles ! Şi tovarăşa Diaconu.
Căută prin dosar şi scoase alta.
-Uite !
Femeia tăcu. Maiorul aşeză şi această declaraţie la locul ei în dosarul cu pricina.

Subsemnata Diaconu Tanţa născută la data de 6 august 1946, în comuna Galbeni, judeţul Vrancea, fiica lui Costică şi Anica Gaiş, soră medicală în cadrul spitalului Municipal Tecuci, cu domiciliul în str. Basarab nr. 13, declar următoarele:
Lucrez în cadrul secţiei de chirurgie în sectorul anestezie unde vin în contact direct cu toţi medicii şi cadrele medicale care participă la procesul operator.
În ultima perioadă am avut unele discuţii în contradictoriu cu dr…. privind modul cum se execută anesteziile la bolnavii care sunt pregătiţi pentru operaţii.
De asemenea am avut discuţii că drogurile care sunt folosite la anestezie de producţie românească nu sunt atât de bune ca cele aduse din import.
În unele discuţii ce le are cu pacienţii face unele afirmaţii necorespunzătoare cu privire la modul în care se asigură asistenţa medicală în ţara noastră spunând că el este un om cult şi nu este numit şef de secţie.
În ultima perioadă spunea că lucrează la nişte lucrări ştiinţifice ce au ca temă acupunctura şi chirurgia, însă nu a spus cu cine colaborează la această temă de cercetare.
De asemenea a făcut afirmaţia că are unele manuscrise trimise la editurile de la Iaşi şi Bucureşti pentru publicare, însă datorită faptului că nu are cunoştinţe suficiente nu i-au apărut în librării, cu toate că la unele persoane din Tecuci le-au apărut volumele respective.
Menţionez că în majoritatea gărzilor ce le efectuează la secţie, pleacă din timpul acesta deplasându-se la domiciliu venind cu soţia care doarme în camera de gardă, lucru care nu este permis , iar când efectuează operaţii pe timpul nopţii, aceasta intră în sala de operaţii unde efectuează momente din timpul operaţiei.
Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi semnez.

Se făcuse târziu. Maiorul Baciu părea că obosise. Zise femeii.
-Ei, gata ! Gata de acuma. Te-ai liniştit. Poţi să pleci. Poţi să pleci şi nu uia, nu uita mâine să mergi la Direcţia Sanitară Galaţi, la tovarăşul director Mocanu, Mihai Mocanu. Problema matale se va rezolva. Fata matele, Mioara, asitentă la dispensarul medical din comuna Tudor Vladimirecu, va fi transferată la Tecuci. O să vină mai aproape, o să vină acasă. Aşa cum ai dorit. Vezi tovarăşa ? Noi, adică Partidul, partidul şi securitatea vă ajutăm atunci când este nevoie. Da şi matale trebuie să ajuţi partidul, partidul şi pe noi. Că asta e ! Iar de doctor ? Nu-ţi face griji. Lasă-l în seama noastră. Doctorul ăsta este o jigodie, asta e, o jigodie ! Fii cu ochii pe el. Să nu uiţi, ochii pe el, ochii pe doctor.
Femeia plecă liniştită din biroul maiorului şi din clădirea securităţii. Ajunsă în stradă privi cu nelinişte în jur. Voia să se încredinţeze, să se încredinţeze că nu a văzut-o nimeni. Că nu a văzut-o nimeni ieşind din clădirea aceia. Din clădirea securităţii.
Cât priveşte maiorul Baciu, tovarăşul maior Baciu, acesta scoase satisfăcut încă o perlă din dosarul de pe biroul său nenorocit. Luă stiloul în mână şi începu să scrie.

Maior Baciu Exploatat la MI
NOTĂ RAPORT
Sursa Sanda…. Informează că discutând cu un prieten de-al său a aflat de la acesta că Dr. … pe data de 16.07.1989, orele 9.30 se afla pe Bulevardul Gării împreună cu un Trabant care a dus pe băiatul lui ……Isac…. Ce locuieşte pe str. Ştefan cel Mare.
Aceştia mergeau cu viteză redusă ca să permită lui… să fotografieze din maşină. Acesta a fotografiat următoarele imobile de pe strada Gării: casa lui Gheorghiu, medic, … .prim secretară, Grecu…..locuinţa directorului I Sanda Constantin ….. şi locuinţa Dr. Blănaru.
Sursa precizează că l-a căutat pe dr. … în jur de ora 10.30 pe pasaj era cu bicicleta fusese la atelierul foto de pe str. Ştefan Cel Mare.
Faţă de acestea rog dispuneţi.

În timp ce scria se gândea cu ciudă. Cu ciudă şi mânie. Mânie prolettară.
-Al dracului doctor ! Mare jigodie, mare… Trebuie lucrat. Trebuie lucrat imediat.
Maiorul Baciu descise un dosar mai voluminos. Un dosar DUI, adică un dosar de urmărire informativă.

Sursa vă informeaz , COTAE LUCIA din Tecuci, str. 7 Nov. Bl.3 sc. ap 36 i-a spus prof. univ. Alexandru Piru dr. doc. din Bucureşti, str. Avram Iancu str. Mircea Zorilescu 92 sect 1 că a depus cartea la editură la Iaşi şi dir. Andrieş i-a spus că va avea mult de aşteptat, ceea ce a contrariat-o.
Eu nu am crezut în totalitate această motivaţie, deoarece tot atunci am aflat că deja de la Tecuci mai depuse , în vară, manuscrisul la ei, un membru nou al cenaclului nostru, un medic de 48 de ani, venit disciplinar aici, la Tecuci, din Ardeal( un om josnic, sub toate aspectele, foarte periculos, imoral, intrigant, în conflict mare cu medici de aici, cu autorităţile locale şi judeţene ). Şi i s-a promis că-i va apare curând publicarea. Mă întreb dacă pentru acest medic nu se pune problema de ani, să aştepte şi el să treacă 2-3 ani?
Aţi cunoscut pe acest medic cred că vă amintiţi de dr…. atunci la Bacău şi care a venit târziu şi fără să anunţe la cenaclu.

-Altă belea, doctorul ăsta. Scrie, scrie literatură. Şi umblă, umblă la naiba pe tot locul. Ia să mai vedem. Aha ! uite şi o notă a colegului. A colegului maior Huhulea.

6 septembrie 1989
Tovarăşa ALIMAN fostă secretară la Spitalul Tecuci şi fiica acesteia ARDELEAN LUIZA cunosc aspecte din viaţa sanitară tecuceană mai ales acelea legate de legăturile unor factori de răspundere cu elemente transfuge ostile statului nostru şi partidului, rudele şi prieteni celor care conduc şi răspund de sănătatea oamenilor muncii din Tecuci.
Tovarăşa Aliman a predat acest manuscris în speranţa că va fi audiată de Tovarăşul Comandant al Inspectoratului Judeţean de Afaceri Interne.
Huhulea s. indesc 06.09.1989
Urmează manuscrisul.

În anul 1976 Dr. Secară Florică a încercat să schimbe din funcţia de inspector de personal pe Ardeleanu Elena-Luiza cu fica tov Hanganu Elena, soră la pediatrie pentru că a primit de la acesta lucruri manuale şi îi făcea treabă ca să le …….( avea copil mic, curăţenie etc). ne-am adresat la CC al PCR şi s-a primit dispoziţie să nu fie schimbată.
În anul 1987 de comun acord cu tov Tatomir au hotărât schimbarea tov. Ardeleanu Luiza cu Neagu Livia, tovarăşă angajată de tov Tatomir, provenind dintr-o familie de oameni cu bani grei; neam cu tov Iepure Ioan de la Galaţi ( lucru confirmat de acea tovarăşă ). Dr. Secară a făcut scris la partid înainte de a fi sancţionată.
Pentru schimbarea ei s-au folosit de tot felul de metode: că sa dat dispoziţie de la securitate, ceea ce nu este adevărat.
S-a adresat la CC nu a primit nici un răspuns sancţiunea a fost ridicată după o revenire.
S-a minţit că este pe postul ei la conducerea superioară de partid, pentru care s-au folosit de faptul că a fost lăsată în statul de funcţiuni din 1987 până în 1989.
De reţinut că tov Neagu Livia i-a fugit fratele din ţară însă Dr. Secară şi tov . de la partid au continuat ţinerea ei la carnetele de muncă spunând: ce vină are ea săraca că i-a fugit fratele din ţară.” Acest inginer …..ilea fost favorizat cât a fost în ţară şi apoi şi după plecarea sa.
Cum a apărut Neagu ca să ia locul tov. Ardeleanu inginerul ….ile i-a aprovizionat pe toţi cu lemne, deoarece el era şeful Ocolului Silvic de la Hanu Conache.
S-a tăiat lemne din pădurea respectivă şi în timpul programului şi-a rupt piciorul muncitorul Tănase Gheorghe , îngrijitor la spital, care a stat operat la Galaţi timp de 6-7 luni.
Tov Neagu vorbea cu fratele ei în străinătate şi stătea la carnetele de muncă era foarte mândră că are frate în străinătate.
Părinţii lui Tov Ardeleanu s-au adresat tov. Prim secretar Carol Dina, sesizare cu care a arătat multe nedreptăţi la Spitalul Tecuci printre care:
– Dr Secară este fiul unui şef de cuib legionar
– Crihană …..soţul ei a făcut puşcărie de 2 ori
– Alexe Vasilică , neamuri în străinătate, este în comitetul de partid şi multe altele, la care nu a primit nici un răspuns.
– O tovarăşă de la plan organizarea muncii şi-a însuşit suma de 20.000 lei cotizaţie de la sindicat şi nu i s-a făcut nimica ( mama ei şefă la croitorie, tatăl ei şef la cismărie). Şi toţi şi toate lucrează pentru ei.
– Ardeleanu Elena Luiza fiind încadrată necorespunzător prin încălcarea legilor în vigoare s-a adresat justiţiei care judecând cinstit trebuia să-i dea câştig de cauză, dar tovarăşii de la partid au dispus amânarea sentinţei pentru a fi dată nu cum era cinstit ci cum au vrut ei.

Tovarăşul maior Baciu a adormit cu capul pe dosar. Greu, greu să instrumentezi aşa ceva. Păi, Tatomir, tovarăşa Tatomir este secretra cu propaganda la partid pe municipiu. Secară, este directorul spitalului, Secară este numit de Mocanu, Mocanu este dependent de Trăistaru. Doctorul Trăitaru este finul lui Dăscălescu iar tovarăşul Dăscălescu, este primul ministru al guvernului Ceauşescu iar tovarăşul Ceauşescu este cel mai mare. Unii zic că este mai mare decât Dumnezeu.
E seară. Tovarăşul maior Baciu încă mai doarme. Încă mai doarme în biroul său. În biroul său de la etajul unu al clădirii securităţii din Tecuci. Visează, visează cu femei. Un vis chinuit cu femei. Femei turnătoare, femei nenorocite, femei de tot felul, iar peste toate, femeile securităţii.
. . . Femeile securităţii cu scrisul lor chinuit, pasional şi agramat . . .

MIHAI GANEA

(222)