Archives

now browsing by author

 

Revista Menora, februarie, 2017

https://issuu.com/emanuelpope/docs/revista_menora_februarie_2017

(3)

Constelaţii diamantine

Colectivul de redacţie vă doreşte călătorie plăcută prin Constelaţii diamantine!
Cu prietenie,
Doina Dragut
                                                                                 

    
Revista poate fi accesata la adresa:

 

(3)

LA CENACLUL ARTUR SILVESTRI,-MEDALIONUL LITERAR CARTEA PRIETENA NOASTRĂ

La cenaclul “Artur Silvestri “
Medalionul literar ” Cartea prietena noastră“
Ședința cenaclului literar “ Artur Silvestri“al Filialei Ligii Scriitorilor-Cluj din data de joi 23 februarie a.c. a fost deschisă de profesoara Antonia Bodea, președinta cenaclului ,care a anunțat ordinea de zi. În continuare a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Țene, președintele național al acestei organizații profesionale care a informat pe cei prezenți despre multiplele activități ale filialelor din țară și străinătate, prezentând cele câteva reviste editate de filialele Banat-Timișoara “ Suflet nou“ și “ Freamăt “ din Baia Mare. Filiala Mureș, condusă de Mircea Dorin Istrate care prin planul acțiunilor ce se vor organiza în cadrul filialei a creionat o bogată activitate depusă în slujba culturii. Tot această filială a înmânat scriitorilor Voichița Pălăcean Vereș și Al.Florin Țene “Diploma de suflet“, semn de prețuire pentru activitatea acestora în cadrul promovării cărților membrilor și a Ligii Scriitorilor în țară și străinătate.
În continuare Voichița Pălăcean Vereș a vorbit și analizat noile apariții editoriale” Clipe pe puntea vieții“(proză ) de Titina Nica Țene și “ Veniți, privighetoarea câmntă:::! – Viața scriitorului Alexandru Macedonski între realitate și poveste-“ roman de 600 de pagini de Al.Florin Țene,
Un moment deosebit în cadrul ședinței a fost prezentarea cărții “ Despre savantul Gheorghe Marinescu“ semnată de doamna prof.univ.dr. Ștefania Kory Calomfirescu, academician, ce și-a dăruit talentul și o perioadă din viață pentru a scoate la lumina tiparului , printr-o muncă asiduă de cercetător, viețile și operele unor personalități din cadrul medicinei din țara noastră.Despre personalitatea doamnei academician a vorbit editoarea Nadia Fărcaș, Antonia Bodea, prof.Vasile Sfârlea, dr.Vasile Ciurcaea și Al.Florin Țene, care a invitat pe cei prezenți să participle la ședința cenaclului “Radu Stanca “.din data de 8 martie a.c. ora 11,ce va avea loc la sediul Centrului de Zi pentru Vârstnici, din strada Decebal 21, unde cu ocazia zilei de 8 Martie doamna academician Ștefania Kory Calomfirescu va fi omagiată în cadrul medalionului” Personalități clujene de lângă noi.“
În cadrul tradiționalei rubrici “Cartea care mi-a plăcut cel mai mult “, Ion Constantinescu a vorbit despre romanul lui Al.Florin Țene, intitulat “ La braț cu Andromeda- viața scriitorului Gib I.Mihăescu între realitate și poveste“, concluzionând că prin seria romanelor dedicate vieții unor scriitori clasici, cum ar fi Macedonski, Minulescu și Gib Mihăescu, însăși autorul acestor romane a devenit un clasic în viață.
Ședința s-a încheiat cu prezentarea celor două cărți semnate de Lucian Aurel Chira ”Cartea glumețului “ și “ Concert de toamnă.” Despre cele două cărți a vorbit Voichița Pălăcean Vereș, Eugen Coța, Ioan Benche, Antonia Bodea, Vasile Sfârlea și autorul. Acesta din urmă a evidențiat convorbirile de pe internet , cu iz de glumă subtilă, pe care le are cu cunoscutul critic literar Alex.Ștefănescu.
Viitoarea ședință va avea loc în data de joi, 30 martie.
Al.Florin Țene

(5)

AL.FLORIN ȚENE, ÎNTRE REALITĂȚILE ȘI POVEȘTILE VIEȚII LUI ALEXANDRU MACEDONSKI

Al. Florin Țene, între realitățile și poveștile vieții lui Alexandru Macedonski
Roamnul” Veniți, privighetoarea cântă…!“ de Al.Florin Țene, apărut la Editura Napoca-Nova, continuă seria de cărți despre viața ”între realitate și poveste“ a scriitorilor români începută de acest scriitor anul trecut cu romanul” La braț cu Andromeda“, unde îl regăsim pe Gib I.Mihăescu și va continua cu romanul “Romanța celui ce se-ntoarce- viața poetului Ion Minulescu între realitate și poveste. “
Contradictoriu și controversat, răzvrătit și intolerant, turbulent și complexat, egocentrist și egoist, invidios și conflictual, pripit și tranșant, insolit și dificil, cu o operă în care platitudinile coexistă cu sclipirile geniale ca in paradoxism, Alexandru Macedonski este ― indiferent din ce parte și perspectivă ar fi abordat ― o personalitate fascinantă.
Opera sa literară, fie că este vorba despre poezie, proză sau teatru, articolele sale de critică sau programatice, pamfletele și analizele sociale și politice etc. pun în relief un artist pentru care Arta este însăși viața.
Rațiunea supremă a existenței, cea care dă sens și culoare existenței, iar, în speță, poetul, îngerul care aduce divinitatea în lume, pe care o înfrumusețează și înnobilează, armonizând-o.
Până a ajunge la această imagine, poetul “Nopților”, al “Rondelurilor”, al “Cărții de Aur” etc. își construiește un arbore genealogic care să-i dea strălucire și prestanță. Într-adevăr, mama sa, Maria Macedonski, își avea originea “într-o veche și strălucită familie de peste Olt”, însă ascendența dinspre tată este totalmente fabulată: “Prin tată, neîntrecutul poet coboară dintr-o familie polonă care a domnit în Lituania și care își găsește originea din familia princiară din Biberstein, una dintre cele mai puternice de pe Rhin”.
Dacă, în ceea ce privește studiile, tânărul Macedonski rămâne în domeniul incertitudinii, deși fabulează frumos, atitudinea sa antidinastică se manifestă din plin. După satira “10 Mai”, atacurile sale asupra dinastiei nou instaurate se întețesc, mai ales, în ziarul politic “Oltul”, atât în poezie, cât și în publicistică. Din 1873, este urmărit de autorități, iar în 1875 este cercetat pentru câteva luni, ceea ce va produce o vie agitație în lumea politică și literară a vremii. Achitarea sa către tribunal este primită cu manifestații de simpatie.
Dar, mereu necugetat, de un egocentrism maladiv, după o lectură în cenaclul Junimii și relații protocolare cu Titu Maiorescu, Macedonski îl atacă vehement, ca și pe Alecsandri, de altfel, pentru că a acceptat premiul Academiei (1882).
Credem că, după ampla monografie al lui Adrian Marino, ca și a paginilor dense și comprehensive ale lui Călinescu, Vianu, Vladimir Streinu, Caracostea sau Mihai Zamfir, ca să cităm doar câțiva dintre exegeții lui Macedonski, cartea lui Al. Florin Țene este cea mai solidă și viabilă lucrare dedicată vieții și operei macedonskiene.
Am putea spune, împreună cu Adrian Marino, că Macedonski creează, în plan spiritual și social, un stil, “o tipologie morală, făcută din miraj și himeră lucidă, voluptatea mistificării și totodată a demistificării, trăită alternativ ca o damnare, dar și cu profundă satisfacție ideală”, creionare a personalității macedonskiene pe care și dl. Al. Florin Țene o realizează la parametrii cei mai înalți ― cu o bună doză de iubire și devoțiune, documentat și echilibrat, perfect racordat la scopul propus: acela de a-l înfățișa pe inadaptabilul Macedonski prin propria aserțiune: “Poeților nu li se poate pretinde să trăiască sufletește în viața reală. Este de ajuns că sunt, ca oameni, victimele ei”.( “Viața lui Alexandru Macedonski”, de Adrian Marino, Editura pentru Literatură, București, 1966.)
Prof.univ.dr.Florentin Smarandache
Referinţă Bibliografică:
Al.Florin Țene, între realitățile și poveștile vieții lui Alexandru Macedonski / Al Florin Ţene : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2239, Anul VII, 16 februarie 2017, Bucureşti, România.

Drepturi de Autor: Copyright © 2017 Al Florin Ţene : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

(16)

Revista MENORA, Focsani, NR.1, ianuarie 2017

https://issuu.com/emanuelpope/docs/toata_revista

https://issuu.com/emanuelpope/docs/toata_revista

(8)

Climate literare nr. 98, 2017

https://issuu.com/emanuelpope/docs/climate_literare_98_net

(13)

INTERFERENTE- MUZICA SI POEZIE -19 IANUARIE 2017, ORA 14, BIBLIOTECA ”PETRE DULFU”, BAIA MARE

(5)

Teleconferința anuală a Ligii Scriitorilor Români

Teleconferința anuală a Ligii Scriitorilor Români
A intrat în tradiția Ligii Scriitorilor Români ca pe 30 decembrie președintele național al acestei organizații profesionale, scriitorul Al.Florin Țene să țină o teleconferință cu președinții celor 36 de filiale ale Ligii Scriitorilor,( inclusiv cu unii membrii), atât cele din țară căt și cu cele din străinătate. Prilej cu care s-a făcut un scurt bilanț al activitățiilor întreprinse în anul 2016.Cu acest prilej Al.Florin Țene a prezentat Planul General de Activități pentru 2017, perspective, scop și acțiuni, toate puse în slujba Limbii Române ca suport al culturii noastre.
Din discuţiile purtate, s-a desprins faptul că Liga Scriitorilor Români, prin filialele sale, a editat 18 reviste literare, din care 11 pe suport de hârtie, un Anuar editat de Filiala Banat-Timişoara, ce apare în fiecare an, șase antologii editate de filialele Cluj, Vrancea, Dolj, Timișoara, Filiala Vrancea, iar Filiala Maramureş, emite prin televiziunea pe internet “Porţile Maramureşului “, prin efortul scriitorilor dr.Mihai Ganea şi prof. Virginia Paraschiv. Au fost evidenţiate Filialele Mureș, condusă de Mircea Dorin Istrate, Iași, condusă de C.Toni Dîrțu, Cluj, condusă de Iulian Patca, Dobrogea, condusă de Birău Alexandru, Banat-Timişoara, condusă de Doina Drăgan, Maramureș condusă de Carmena Băințan, Filiala Olt condusă de Marinela Preoteasa, Filiala Brașov condusă de Viorica Popescu, Filiala Spania, condusă de Al.Petrescu, Filiala Vâlcea, condusă de Constantin Mănescu, Filiala SUA, condusă de Florentin Smarandache, Filiala Anglia, condusă de Mariana Zavati Garner, Filiala Serbia, condusă de Vasile Barbu, Filiala Ungaria, condusă de Ana Radici Repisky, Filiala Canada, condusă de Virginia Mateiaş, Filiala Franţa, condusă de Cornelia Cănureci, Filiala Hunedoara, condusă de Ion Velica, Filiala Târgovişte, condusă de Ion Iancu Vale, Filiala Gorj, condusă de N.Tomoniu, Filiala Năsăud, condusă de Ioan Mititean. Au fost înființate noi filiale în Republica Moldoba, la Orhei, condusă de Vasile Cocarcea, La Buzău condusă de Dumitru Negoiță,.Subliniem faptul că au intrat în organizația noastră și membrii ai Uniunii Scriitorilor, care nu se mai regăsesc în această organizație, activând la multiplele acțiuni culturale organizate de Liga Scriitorilor. Au fost evidenţiate colectivele de redacţie ale revistelor:”Agora literară “redactor șef Iulian Patca, “Carpatica “ redactor șef Nicolae Cosmescu, “Moldova Literară “redactor șef Mihai Știrbu,“ Dobrogea culturală“, redactor șef Alexasndru Birou,“Constelaţi diamantine“, redactor șef Doina Drăguț şi cele trei reviste coordonate de Nicole Negulescu, pentru interesantele şi frumoasele numere editate.În anul care a trecut au fost publicate, la inițiativa scriitorei Voichița Pălăcean Vereș, două cărți importante: “OGLINDA Ligii Scriitorilor-o altfel de istorie a literaturii române contemporane” de Voichița Pălăcean Vereș, Al.Florin Ţene și Moisa Gavril”, în trei volume, și volumul”LIGA SCRIITORILOR-!0 ani în slujba culturii române “ de Voichița Pălăcean Vereș și Gavril Moisa, cărți editate cu ocazia împlinirii a zece ani de la înființarea acestei ortganizații profesionale..Iar editoarea şi purtătoarea de cuvâţnt a Ligii Scriitorilor, Voichiţa Pălăcean Vereş a continuat să scoată la lumina tiparului peste 11 volume de antologii în care se regăsesc cu creeați proprii majoritatea celor peste 800 de membrii ai Ligii Scriitorilor, și nu numai ei.
S-a evidenţiat activitatea cenaclurilor filialelor din Baia Mare, Timișoara, Iași, Arad, Cluj, conduse de Carmena Băințan, Doina Drăgan, Lucia Bibarț, C.T.Dârțu, Al.Florin Țene și Antonia Bodea.
S-a subliniat faptul că unii membrii ai Ligi Scriitorilor au fost premiaţi la diferitele concursuri organizate cu prilejul Zilei Naţionale a Limbii Române. Fapt ce denotă că lucrările acestora sunt apreciate, şi publicate în antologii editate de organizatori, printre care şi Guvernul României.
Din discuţiile avute cu participanţii la teleconferinţă, s-a desprins dorinţa de a se continua din anul 2016 ca fiecare Filială a Ligi Scriitorilor să acorde premiile anuale pentru cărţile apărute şi s-a mai propus ca, pe lângă cenaclurile existente ale Ligii Scriitorilor, să se înfiinţeze alte cenacluri, astfel ca toate filialele să aibă câte un cenaclu literar, care să devină adevărată şcoală de creație, de limbă şi literatură română.Se va organiza tabere de creaţie pe Valea Oltului. Aşa cum a intrat în tradiţie şi în 2016 Liga Scriitorilor Români va acorda premiile anuale pentru cărţile semnate de autori, indiferent din ce organizaţie fac parte respectivii scriitori.Astfel Liga Scriitorilor a premiat cărțile scriitorilor Horia Bădescu, Persida Rugu și Aurel Rău. În felul acesta Liga Scriitorilor doreşte, aşa cum sublinia Al.Florin Ţene, să impună adevărata democraţie în mişcarea literară. Fiindcă lucrările apărute sunt ale literaturii şi culturii române şi nu ale unei organizaţii, sau, mai pe direct spus, a unor găşti.
Un moment deosebit a fost în luna octombrie când la Cenaclul “ Artur Silvestri“a fost lansat Imnul Ligii Scriitorilor, versuri și muzică de dr.Mihai Ganea, iar președintele național al Ligii Scriitorilor a prezentat Stema și Sigla acestei organizații profesionale.Al.Florin Țene distribuind DVD-uri cu Imnul tuturor filialelor cu rugămintea ca acesta să fie interpretat la acțivitățile culturae mai importante.fapt ce s-a și întâmplat la Filiala Cluj și la Filiala Buzău, unde corul elevilor de la liceul din localitate, înainte de o șezătoare literară, a interpretat Imnul Ligii Scriitorilor.Conducătorii de filiale meritoși, cu ocazia sărbătoririi a 10 ani de la înființarea Ligii Scriitorilor , au primit din partea Comitetului Director al Ligii Scriitorilor Medalia VIRTUTEA LITERARĂ și Diplome de Excelență.
În final, preşedintele Al.Florin Ţene a concluzionat: Liga Scriitorilor Români trebuie să devină o adevărată şcoală de literatură şi de promovare a culturii şi Limbii Române pe toate meridianele lumii.În încheiere a urat tuturor membrilor Ligii Scriitorilor sănătate, împliniri în slujba culturii țării noastre și tradiţionalul La Mulţi Ani!
Camelia Dumitrescu

(2)

Cel mai complet catalog de arta din lume

Cel mai complet catalog de arta din lume, cu 5000 de pictori celebri si 100000 de tablouri valoroase din tezaurul picturii universale… 
 CLICK PE :
 MyStudios.com Virtual Gallery Home – Top Artists, Alphabetical Index

(6)

LIGA SCRIITORILOR LA FINAL DE 2016

Joi, 15 decembrie, la Cercul Militar Cluj, s-a derulat cea din urmă întâlnire din 2016 a membrilor Filialei Cluj a Ligii Scriitorilor Români și a Cenaclului literar „Artur Silvestriˮ.
După ce prof. Antonia Bodea, conducătoarea cenaclului, a anunțat programul de activități, i-a predat ștafeta lui Al. Florin Țene, președintele național al LSR, care l-a invitat pe dr. Mihai Ganea din Baia Mare să dea tonul intonării, alături de eleva Emanuela Benciu (pe disc), a Imnului Ligii, al cărui compozitor este. „Noi nu vom mai fi, dar Imnul nostru va dăinuiˮ, a afirmat la final Al.F. Țene, în aplauzele sălii.
Iulian Patca, președintele Filialei Cluj a LSR, împreună cu Al.F. Țene au înmânat apoi lui Vasile Irimuș carnetul de membru LSR, iar lui Toader Ungureanu (75 de ani) și lui Gavril Moisa (65 de ani) câte o Diplomă aniversară.
În continuare, au fost prezentate cele mai noi cărți primite la filială: „Chem amintirile-napoiˮ, de Angelica Pătrașcu, „Calea Cruciiˮ, de un grup de creștini din Șimleul Silvaniei, „Mi-a plăcut culoarea. Pe urmele unei românce din Gabon, Africaˮ și „Dincolo de orizontˮ, de Ioana Heidel (Germania), „Din culisele viețiiˮ și „Cărți și cititori, cititor și cărțiˮ, de Ioan Hentea, „Cumpăna dreptățiiˮ, de Mihai Sălcuțan, „Trenul viețiiˮ, de Menuț Maximinian, „Se naște cevaˮ, de Dorel Cosma și „Taximetrist de noapte la Nerw York „ de Mircea M. Ionescu.Cele mai noi filiale, din Drăgănești-Olt (condusă de Liliana Ghiță Boian) și din Buzău (condusă de Dumitru K. Negoiță), ridică numărul filialelor LSR la 36, aproape fiecare filială avînd și un cenaclu literar care coagulează activitatea culturală a membrilor săi, susține Al. Florin Țene, care semnalează cele mai noi numere ale revistelor „Memoria slovelorˮ (Vîlcea), „Moldova literarăˮ (Iași), „Freamătˮ (Ulmeni, Maramureș) și „Agora Literarăˮ a Filialei Cluj a LSR.
Antonia Bodea, Tinina Nica Țene și Al.F. Țene au vorbit apoi despre Festivalul Internațional de Teatru și Literatură „Liviu Rebreanuˮ desfășurat la Palatul Culturii Bistrița în perioada 26 – 30 noiembrie, în organizarea Societății „Conexiuniˮ, o manifestare culturală de excepție, deja cu renume internațional.
A urmat momentul închinat sărbătoritului lunii, Gavril Moisa, care a fost prezentat într-un medalion de Iulian Patca. Prof. Rodica Prodan, autoarea cărții „Gavril Moisa – Efortul prometeic în abisul ontologicˮ, a venit înaintea asistenței pentru a vorbi despre geneza lucrării sale, născute din adevărate „exerciții de admirațieˮ (I. Patca). Apariția cărții, ținând cont de faptul că autoarea nu face parte din lumea scriitorilor, este un rar exemplu de altruism și generozitate față de munca de creație a unui contemporan. Grație prof. Lucia-Elena Locusteanu, lucrarea Rodicăi Prodan a beneficiat în cursul acestei zile și de o lansare în cadrul B.C.U. Momentul a fost încheiat de recitalul la vioară al talentatului elev Radu-Matei Prodan, de 13 ani (prof. Monica Lungu), de la Liceul „Gh. Șincaiˮ, care a interpretat o suită de colinde, fiind răsplătit de aplauzele entuziaste ale asistenței.
Poeții Alin Cucuruzan și Ovidiu Vasile (un tandem binecunoscut clujenilor) și-au lansat cele mai noi volume de versuri, „Cenușiu imaculatˮ, respectiv „Cu patria pe tavăˮ. I-a prezentat Antonia Bodea, care a afirmat că ei scriu „o poezie matură, profundă, expresionistă, de meditație filosoficăˮ, poezia patriotică fiind punctul de convergență al creației celor doi. I. Patca a afirmat că ei sunt „firi poetice diferite, complementareˮ, iar Ion Constantinescu, vicepreședintele LSR, a precizat că „poeții noștri dovedesc că respectă poeziaˮ. În luarea sa de cuvânt, Al.F. Țene a subliniat că dragostea de patrie nu este echivalentă cu poezia patriotică, fiindcă orice creație bună poate fi considerată poezie patriotică. G. Moisa a subliniat că A. Cucuruzan și O. Vasile „stăpânesc arta poezieiˮ. Vasile B. Gădălin a răsplătit eforturile lui G. Moisa, Rodica Prodan, Alin Cucuruzan și Ovidiu Vasile cu catrene scrise ad-hoc. Cei doi poeți au susținut un recital poetic în încheierea momentului.
Ultima rubrică a serii s-a articulat din recitalurile poeților Iulian Patca (regalat la aniversarea de 70 de ani prin două creații semnate Vasile B. Gădălin și Eugen Coța), Vasile Irimuș, Aurel Lucian Coța, Ion Benche, Eugen Coța și Vasile B. Gădălin, care a încheiat seara cu un grupaj inspirat de epigrame.
Voichița Pălăcean Vereș

(2)