Mihai Ganea

now browsing by tag

 
 

Miercurea de poezie, 30 martie 2016, ora 14, Biblioteca Judeteana Baia Mare: Lucia Dragos, Mihai Ganea

Afis Miercurea de poezie - 30 martie - 800x560 px

(8)

Stejarul din Iabes (Saul)

în mâna lui lancea vibrează năvalnic

el singur şi-a tras-o pe-o piatră cu zdrele

el singur a dat purtătorului tolba

să-i care cu scutul şi coiful cu tot

armura şi armele cele mai grele

 

l-a uns văzătorul pe creştet în grabă

şi spata cu treizeci de inşi de-a mâncat

aflat-au asinii pierduţi prin Şalişa

şi iezii şi turte de pâine cu vin

cei trei la copacul din Tabor i-au dat

 

dar el prorocind cu prorocii alături

la Miţpa pe dealul viclean de-a rămas

când cel prea înalt îndreptându-i simţirea

prin gura trimisă mustrându-i sămânţa

a scos între neamuri ascunsul din vas

 

şi-a scris văzătorul în cartea cu dreptul

poruncă din cer aşternută pe neamuri

acasă-n Ghibea ostaşul de suflet

să-l ducă pe el împăratul hulit

făcut să nu vadă s-audă nimic

 

Nahaş Amonitul venit-a în Iabes

doar ochiul din dreapta să-l scoată-n ocară

dar solii ajuns-au degrabă-n cetate

şi boii lui falnici s-au frânt în durere

blestemul să cadă pe toţi răzvrătiţii

 

când jerfa din Ghilgal se stinse în slavă

şi-a dat curăţia de inimă-n faţă

mai drept văzătorul cu lumea le zise

bătrân şi albit am ajuns până astăzi

din locul acesta pleca-voi cu rost

 

 

 

 

vă judec pe voi pentru faceri de bine

când Moise şi Aaron v-au scos din Egipt

de Domnul uitat-au îndată părinţii

iar Domnul la Hator şi Moabul v-a dat

să plângeţi uitarea şi dorul o vreme

 

 

trimis-am pe Ierubaal şi Barac din ţara

vrăjmaşului Filisten să vă şteargă de fraţi

nu eu v-am fost slava şi liniştea-lume

nu eu v-am călcat în picioare duşmanii

nu eu peste neamuri v-am pus împărati

 

şi-a zis văzătorul doar el înţeleptul

pe Domnul îl cheamă la vremi de restrişte

cu tunet şi ploaie se-arată vremelnic

şi spaimă de moarte sădeşte în voi

slăviţi-l ca bunul din cer să se mişte

 

de nu veţi pierii cu-mpăratul alături

de nu vă veţi teme de numele meu

nimic nefolosul ninic va aduce

poporul ales şi poporului meu

îi sunt peste veacuri alături la greu

 

şi lui îi sunt singur stăpân Dumnezeu

 

un altul de leu şi de urs izbăvit

tăiaţi două sute au fost de pârlog

scăpat pe ferestră cu fuga la Rama

de Mical soţie ascuns prigonit

cu suliţa-n ziduri de-acuma zălog

 

ca pâinea sfiinţită pe cel căutat

 

departe pe munte la Betel şi Micmaş

oşteni două mii aşteaptă răspunsul

iar alţii-n Ghibea cu fiul alături

cu groază şi ură stârniţi Filistenii

au strnâs ca să lupte o mie de cară

 

aduse în grabă şi arderea toată

cu jerfa-n zadar mulţumirea uitară

pe Domnul punând-l în cumpănă strâmbă

evreii trecură Iordanul în spaime

călăreţi şase mii Filistenii îi urmară

 

 

 

 

dar el învrăjbitul de Domnu-n poruncă

îşi strigă chemarea de azi şi de ieri

şi nimeni nu-l vede pe câmpul de luptă

şi nimeni n-aude ce spune la greu

pe vorbe l-apasă cu mii de poveri

 

dreptatea lui alta-i dreptatea din cer

 

 

ce soartă nebună mă frânge întruna

de patimi mă scurg din greşeală-n greşeală

şi tac văzătorul cu Domnul de-o vreme

mă fură vrăjmaşul pe câmp de bătaie

şi-n creieri îmi urlă ciudată sminteală

 

 

războaie putrtat-am cu neamuri o mie

El Domnul pe mână vrăjmaşul mi-a dat

pe Amon cu Edom şi regii din Ţeba

pe toţi Filistenii din corturi şi taberi

pe toţi netăiaţii pe toţi i-am tăiat

 

 

greşit-am eu unul cu voie nătângă

păcate se-ntind ca săgeţile-n corzi

iertat-am Chemiţii chemat-am pe Iuda

din Şur şi Havila la luptă cu luptă

lovit-am duşmanul şi noapte şi zi

 

ce faptă mă umple de-atâta ocară

 

greşita-i o rege cruţându-l pe Agag

cu boii şi oile slabe-n pământ

să înşeli tu porunca cerească pe câmpuri

stăpână doar sabia fie şi tu

nimic să zdrobească al tău legământ

 

 

doar harpa copilului răul să-l stingă

când el uriaşul se-ntoarce la treabă

Iar piatra se scurge din coif în ţărână

şi tremură-n spaime armia fugară

de rege poporul se leapădă-n grabă

 

stârnita-i pe Domnul mânia te paşte

a zis văzătorul din morţii peste noapte

la lupta te-ndeamnă cu tabăra toată

şi sânge va curge şi panică-n corturi

un altul va bate duşmanul de moarte

 

 

în capul lui cerul pământul de-a valma

se-nvârte cu semne prorocii se-ntrec

si strigă să iasă cu spor la bătaie

veniţi să luăm pradă vite şi oi

înfrânt-am pe neamul lui Amalec

 

îndură-se Domnul de noi Israel

 

departe pe munte Ghilboa fugarii

aşteaptă zadarnic un rege răpus

ce mână vrăjmaşă mă umple de sânge

ce arme îmi sfâşie trupul lovit

ce soare se stinge devreme-n apus

 

pierdut strigă unsul pierdut istovit

 

armura mi-apasă suflarea greoaie

din urmă săgeţi zeci şi zeci m-au ajuns

uitat sunt de domnul uitat sunt de lume

uitaţi îmi sunt fiii de lance răpuşi

sunt singur cu robul pe câmp nepătruns

 

în sânge se scaldă trufia mea stearpă

mă cer Filistinii în lanţuri să pier

în vârful de spada m-aruncă blestemul

înfrântă oştirea-i aiurea pe dealuri

înfrânt sunt o Doamne înfrânt Israel

 

 

 

 

vitejii din Galad pe noapte călcară

şi duseră morţii apoi în cetate

amarnic jelindu-i scoţându-i din pietre

pe capul şi trupul măritului rege

jurară cu luptă să facă dreptate

 

acolo în Iabes pe umbre de veacuri

din oasele arse stejarul de-o lume

îşi trage cuminte pe frunze şi ziduri

sămînţă din sevă şi trup din cenuşa

întâiului rege întâiului nume

 

(74)

Muzica de garsoniera – recital muzical Mihai Ganea

compoziție și interpretare Mihai Ganea 

(89)

Cum am ratat intrarea în USR – Uniunea Sovietelor Restante – autor Mihai Ganea

autor Mihai Ganea

http://cititordeproza.ning.com/profile/mihaiganea

lector: Virginia Paraschiv

fond muzical: Chopin, Concert in Fa minor nr.2,OP.21, pentru pian Èi orchestrÄ

http://cititordeproza.ning.com/profile/VirginiaParaschiv

BANDAloli(2)

(147)

În memoria tânărului GANEA NICOLAE OVIDIU, arestat (1966.11.05.) la vârsta de 20 ani de…

În memoria tânărului  GANEA NICOLAE OVIDIU,

arestat (1966.11.05.) la vârsta de 20 ani de Miliţia din Baia Mare şi predat familiei mort peste 5 zile la Turnu Severin de către Miliţia şi Procuratura locală.

Text, muzică, interpretare şi recital de MIHAI GANEA

http://frecventa.falezedepiatra.net/

(131)

Treptele tăcerii, autor Mihai Ganea

treptele tăcerii

 

 

după ce ai sădit spaima

în lutul inimii

înspăimântată

printre sloiuri şi stânci

printre sicrie şi ramuri

mă uiţi la poarta destinului

plin de ură şi patimi

apoi mori întrebându-mă

de ce miroase iarba

 

în carne se pierde asfinţitul

îmi blestemi  în rugăciuni numele

să mă mai nasc

demon

să mă ma nasc

lacrimă

 

să nu mai stropesc

cerul cu rouă

să-mi frâng gâtul de trestie

să nu mă porţi

printre stele

ochiul mă arde şi mâine

să nu crezi că zicere

e şoapta clipei nevăzută

din creierul şopârlei

oarbă e stânca

 

mestecă pumnul cu ceară

mă trece pe frunte

muzica serii când tace

m-am prăbuşit din zbor

fără sens

fără umbră

un subiect rătăcit mă

aruncă mereu în noapte

iubirea mă doare

ochiul mă râde

ca o baladă spiritul

vrea să-mi recite poemele

în toate tonalităţile gemene

din vremea mea fugărit

de oamenii nestatornici

tăcerea e ceaţă aerul este

tăcere

piatra mă uită chipul de

lemn mă pierde seara

vântul e abur încins de

blestem

 

sunt balanţa încremenită de ploi

simt timpul cum respiră

azi treptele tăcerii sunt cruci

de ieri şirul iernilor va fi fără soţ

secundele cad ca un clopot

pe mână gânduri văd se vin

previn prevăd

în faţă străluceşte nesigur

apusul străzilor nesigure cu

triunghiuri şi scăderi de

pretutindeni

 

dacă uitarea mea te stâmpără

nu stau

nici clipă nici dor

ci merg cu pulsul alături

picioarele ard ochiul mai

desenează prezentul

prinde formă de taină

mă ai umbră şi sete

alungaţi doar

dincolo de spaţiu şi timp

ne deşteptăm speranţele

Poem de Mihai Ganea
AUDIO:  http://frecventa.falezedepiatra.net/archives/1882
Recită: Mihai Ganea
Muzica de Mihai Ganea
Interpretarea la orgă electronică – Mihai Ganea

(166)

ELEGIA IUBIRII , autor Mihai Ganea

ELEGIA IUBIRII
Versuri: MIHAI GANEA
Muzica: Ernesto Cortazar
Recită: Mihai Ganea

(313)

Lansare Batalionul de pedeapsa, autor Mihai Ganea 22 03 2013

(174)

Next Star: Elena Hasna, de doar 12 ani, din Targu Jiu, interpreteaza senzational “Je suis malade”

(177)

Itaca II

Se dedica, Mariei Sava 
Poem de Emanuel Pope
Muzica: Sonatina de seară în La minor de MIHAI GANEA
Recită:   MIHAI GANEA
La pian: MIHAI GANEA

 

(149)